Царевица - основно торене за висок добив

Балансирано наторената царевица е по-устойчива на засушаване

Царевицата се отличава с високи изисквания към хранителните елементи. Един от най-важните фактори, влияещи на растежа и развитието на царевичните растения е торенето.


За разлика от повечето зърнени култури, царевицата се нуждае от усилено минерално хранене и торене до узряване и като култура с дълъг вегетационен период е способна да усвоява хранителни вещества от почвата в продължение на целия си жизнен цикъл.


Осигуряването на хранителни вещества в оптимални количества чрез торене е от съществено значение за повишаване на устойчивостта на растенията към стресови условия и за получаване на високи добиви. Растенията, отглеждани на почви, добре снабдени с хранителни вещества, могат да понесат много по-добре стреса, причинен от засушаване, особено царевицата, чийто вегетационен период обхваща предимно летните месеци. Ето защо балансираното торене с NPK торове е от съществено значение. Царевица - основно торене за висок добив  related desktop image Царевица - основно торене за висок добив  related tablet image Царевица - основно торене за висок добив  related mobile image
Недостиг на хранителни елементи


При недос­тиг на азот царевичните растения проявяват характерни признаци, из­разени в изостоване в растежа, по листата се появява пожълтяване от върха към централната част на връхните листа под формата на V-образни зони .


Фосфорът е трудно подвижен в почвата и трябва да бъде наличен в достатъчна концентрация в почвения разтвор около кореновата зона, за да се гарантира усвояването му от корените. Ако снабдяването с фосфор е недостатъчно, царевицата показва симптоми на дефицит, особено в началото на развитието (Снимка 2). 

При недостиг на фосфор още в началните фа­зи от развитието (3 – 5-и лист) растенията стават тъмно зелени с пур­пурен отенък и забавят растежа си.


При недостиг на калий по долните листа на царевицата се появяват жълти, а по-късно кафяви ивици във връхната част, като пожълтяването започва от периферията на листа­та . При по-силен недостиг листата изсъхват и окапват.Царевица - основно торене за висок добив  related desktop image Царевица - основно торене за висок добив  related tablet image Царевица - основно торене за висок добив  related mobile image
Недостиг на фосфор (Снимка 2)
Осигурете висок добив с висококачествени NPK торове


За формиране на добив от 100 кг зърно царевичните растения извличат от почвата и натрупват във вегетативната маса и зърното 2,4–3,0 кг азот, 1,0–1,2 кг Р2О5 и 2,5–3,0 кг К2О. Това до голяма степен определя и високите потребности на тази култура по отношение на количеството торове, които трябва да се прилагат.


За достигане на добив от 1200 кг/дка, царевицата извлича от почвата около 26 кг N/дка. Ако в почвата има запас от 6 кг N/дка и 4 кг N/дка от междинна бобова култура, ще е необходимо да се внесат още 16 кг N/дка под формата на тор. С прибирането на реколтата от полето ще бъдат изнесени 17 кг N/дка.


Нашата препоръка е да се използват висококачествени NPK торове за предсеитбено торене и калциево-амониев нитрат (NAC 27 N) за подхранване във фаза 4ти лист.