Které živiny aplikovat u repky?

I když se sklizní odčerpá z pole pouze relativně malé množství základních živin cca 50-60 kg/ha fosforu a 40-50 kg/ha  draslíku, odebere si celá rostlina relativně velká množství (cca 100 kg/ha fosforu a 200 kg/ha draslíku), které jsou buď obsaženy v půdě, nebo se musí v době růstu přidávat hnojením. 


Minulé roky ukázaly, že hnojení NPK na jaře přináší podstatně vyšší výnos než hnojení pouze dusíkem, pokud základní živiny nebyly přidány již na podzim. V případě, že se hnojilo fosforem a draslem již na podzim (statková nebo minerální hnojiva), nabízí se na první jarní dávku použití hnojiv s obsahy dusičnanů a síry. Rok 2020 ukázal u řepky značný účinek hnojení síry na výnosy