Svetový deň hnojív

Spoločnosť LAT Nitrogen podporuje každoročný Svetový deň hnojív, ktorý predstavuje výročie patentu Fritza Habera a Carla Boscha pre „syntézu amoniaku“ objavenú v roku 1908. Dnes je to známy ako „Haber-Boschov proces“, čo je hlavný priemyselný proces výroby amoniaku. Svetový deň hnojív sa oslavuje každý rok v 13. októbra. Hlavným cieľom podujatia je vzdelávať ľudí po celom svete o výhodách a trvalo udržateľnom využití hnojív, ale taktiež podporovať poľnohospodársky výskum a inovácie v globálnom meradle. Každý rok organizujeme rôzne interné a externé aktivity. Napríklad v roku 2017 sme zorganizovali výsadbu stromov vedľa našej kancelárie a skladov v Bulharsku a premietali sme zaujímavé prezentácie pre našich zamestnancov v iných krajinách. Viac informácií o


Svetovom dni hnojív nájdete na tejto webovej stránke .


Tešíme sa na oslavy Svetového dňa hnojív dňa 13.  októbra!