ČO SA ZMENÍ PRE HNOJIVÁ BOREALIS L.A.T

Radi by sme zdôraznili, že všetky naše produkty zostávajú nezmenené vo svojich komponentoch a zložení, nedochádza k žiadnej „skutočnej“ zmene ako takej.

Niektoré obsahy živín však môžu alebo musia byť aktualizované, keďže nové nariadenie predpokladá rôzne deklarovania, napr. obsah CaO, ktorý môže byť uvedený pre NAC 27 N, alebo deklarovanie celkovej rozpustnosti obsahu SO3 alebo Mg vo vode.Zmeny najlepšie vysvetlí jeden príklad, ktorý ukazuje rozdiely na príbalovom letáku nášho produktu COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn .


Čo sa tu zmenilo, je popis produktu – namiesto EC Fertilizer, logo CE označuje zhodu s FPR a je naznačená kategória funkcie produktu (PFC), čo je v tomto prípade PFC 1 (C) (I) (a) (II). Novonaznačené je zloženie, krátky návod na použitie a typové číslo.

 ČO SA ZMENÍ PRE HNOJIVÁ BOREALIS L.A.T  related desktop image  ČO SA ZMENÍ PRE HNOJIVÁ BOREALIS L.A.T  related tablet image  ČO SA ZMENÍ PRE HNOJIVÁ BOREALIS L.A.T  related mobile image
Príklad, ktorý ukazuje rozdiely na príbalovom letáku nášho produktu COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow