Rozporządzenie w sprawie prekursorów materiałów wybuchowych (UE) 2019/1148

1 lutego 2021 r. weszła w życie dostosowana wersja europejskiego rozporządzenia w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych (rozporządzenie EPR (UE) 2019/1148). Aby zachować zgodność z tymi przepisami, LAT Nitrogen pragnie podzielić się z Państwem czynnościami, które należy wykonać w celu zagwarantowania płynnej realizacji Państwa zamówień.

Rozporządzenie EPR określa różne sposoby pracy z materiałami, rozróżniając prekursory materiałów wybuchowych „podlegające ograniczeniom” i „podlegające przepisom”.

Informacje na ten temat można znaleźć w karcie charakterystyki.Weryfikacja przy sprzedaży

Wymóg rozporządzenia EPR stanowi, że wszyscy klienci kupujący prekursory materiałów wybuchowych podlegające ograniczeniom muszą wypełnić pytanie weryfikacyjne.

W związku z tym, LAT Nitrogen zwraca się do wszystkich swoich klientów z prośbą o wypełnienie i odesłanie kwestionariusza. W związku z tym LAT Nitrogen prosi wszystkich swoich klientów o wypełnienie 

  • i odesłanie kwestionariusza znajdującego się w załączniku IV. Obejmuje to następujące informacje:
  • status użytkownika profesjonalnego lub podmiotu gospodarczego
  • przeznaczenie naszych materiałów EPR
  • upoważnieni nabywcy oraz dowód tożsamości osoby fizycznej
  • podpis


Niezbędne dokumenty wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami dotyczącymi procesu zostaną udostępnione przez Dział Obsługi Klienta.

Rozporządzenie EPR wymaga, aby proces ten był powtarzany co 12 miesięcy. Coroczna aktualizacja będzie zależeć od daty podpisania podanej w aktualnym kwestionariuszu. 


Cała dostarczona dokumentacja będzie bezpiecznie przechowywana zgodnie z wymogami 

i zobowiązaniami RODO. Dokumenty tożsamości będą bezpiecznie przechowywane przez 18 miesięcy.


Weryfikacja przy dostawie

W celu zapewnienia, że nasze materiały EPR zostaną dostarczone pod wskazany adres podany na dokumencie dostawy, LAT Nitrogen wymaga na dokumencie dostawy pełnego imienia i nazwiska oraz podpisu osoby odbierającej materiały EPR.

Nie jesteśmy w stanie przetworzyć żadnych zmian adresu dostawy po załadowaniu materiału EPR 

w naszych zakładach lub magazynach.

Podejrzane transakcje, kradzież lub zaginięcie

W LAT Nitrogen wszyscy nasi pracownicy uczestniczą w obowiązkowych szkoleniach dotyczących podejrzanych transakcji, kradzieży lub zaginięcia materiałów EPR, a także w procesie kontaktowania się z odpowiednimi władzami krajowymi w ciągu 24 godzin od wykrycia.

W przypadku, gdy będziecie musieli Państwo złożyć deklarację władzom krajowym w sprawie rozpoczętego dochodzenia dotyczącego podejrzanych transakcji, kradzieży lub zaginięcia materiałów EPR firmy LAT Nitrogen, firma LAT Nitrogen uprzejmie prosi o natychmiastowe poinformowanie ich o tym.

Lista organów jest dostępna w Krajowych punktach kontaktowych.