Použijte správný produkt ...

Společnost LAT Nitrogen nabízí jednu z nejširších řad vysoce kvalitních hnojiv. Mnoho hnojiv s různými kombinacemi a poměry mezi živinami (primární, sekundární a mikroživiny) pokrývá všechny nutriční potřeby v každé klíčové fázi růstu vašich plodin. Díky tomuto rozsáhlému portfoliu naleznete vhodný a efektivní program hnojení bez ohledu na vaši výrobní metodu a agronomický kontext.


Jsme odhodláni učinit naše preparáty vysoce přijatelné, a to jak v půdní, tak v listové aplikaci. To znamená, že máte záruku účinné a efektivní výživy.

NÁŠ SORTIMENT GRANULOVANÝCH HNOJIV ZAHRNUJE:
 • samostatný dusík
 • dusík se sírou
 • granulované/složené NPK


S několika výhodami:

 • bohaté na dusičnanový dusík
 • rozpustný doplněk síry
 • vysoce přijatelný fosfor
Použijte správný produkt ... related desktop image Použijte správný produkt ... related tablet image Použijte správný produkt ... related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
NAŠE SPECIALIZOVANÁ ŘADA ZAHRNUJE:
 • tekuté hnojivo 
 • vodo-rozpustné hnojivo
 • skleníkové hnojivo


S několika výhodami:

 • vysoká čistota a rozpustnost
 • stabilní složení pro snadné skladování
 • snadné použití
 • kompatibilita s většinou pesticidů
Použijte správný produkt ... related desktop image Použijte správný produkt ... related tablet image Použijte správný produkt ... related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Dusičnanový dusík
Dusičnanový dusík
Synergie živin
Synergie živin
DUSIČNANOVÝ DUSÍK PRO ÚČINNOST
Všechny formy dusíku nejsou stejné ani stejně účinné. Ze tří možných forem (močovinový, amonný a dusičnanový) dosahuje dusičnanový dusík u plodin nejlepších výsledků.
DUSIČNANOVÝ DUSÍK JE PREFEROVANOU CHEMICKOU FORMOU VÝŽIVY ROSTLIN
Dusičnanová forma je přímo asimilovávaná, na rozdíl od močovinové a amonné formy, které potřebují projít mikrobiálními a fyzikálně chemickými přeměnami v půdě předtím, než je rostlina vstřebá. Tyto transformace závisí na teplotě půdy a vyžadují čas, což vede k riziku nedostatku pro rostliny. Navíc může při transformacích docházet ke ztrátě dusíku, což má nepříznivý vliv na růst rostlin a poškozuje životní prostředí.
Synergie živin related desktop image Synergie živin related tablet image Synergie živin related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Výběr hnojiva bohatého na dusičnanový dusík znamená volbu preferenční formy dusíku pro výživu rostlin. Jedná se o přímo asimilovatelnou formu, která je dostupná bez ohledu na teplotu půdy a mikrobiální aktivitu. Všechna naše granulovaná hnojiva pro půdní aplikaci jsou bohatá na dusičnanový dusík. Volba LAT Nitrogen je volbou efektivity.
Synergie živin related desktop image Synergie živin related tablet image Synergie živin related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Řada Borealis LAT obsahuje několik přípravků s kombinací živin. Výběr živin a jejich složení jsou podpořeny našimi zkušenostmi v oblasti agronomie a výzkumu synergie živin, aby byla výživa účinnější.


 • N+S: Kombinace dusíku a síry
 • NPK: Různé formulace, které pokrývají všechny potřeby plodin
 • Speciality: Rozmanitost přípravků s hlavními živinami a stopovými prvky
N + S: KOMPLEMENTARITA MEZI DUSÍKEM A SÍROU
Dusík a síra jsou zásadní pro syntézu bílkovin. Oba jsou třeba k vybudování několika esenciálních aminokyselin a hrají roli při aktivaci enzymů a koenzymů. Jako složky chlorofylu je jejich role pro růst a výnos rozhodující. Synergie mezi N a S je dobře známá. Absorpce síry zlepšuje využívání dusíku. Dynamika absorpce síry obilovinami je blízká absorpci dusíku. To znamená, že síra musí být aplikována ve stejnou dobu jako dusíkatý dusík. Synergie mezi N/S kombinovanou aplikací obou prvků významně zvyšuje obsah bílkovin v zrnu. a tím i kvalitu chleba vyrobeného z pšenice.
Synergie živin related desktop image Synergie živin related tablet image Synergie živin related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
NPK: RŮZNÉ FORMULACE, KTERÉ POKRÝVAJÍ VŠECHNY POTŘEBY PLODIN
Pro vysoký výnos a kvalitu plodiny potřebují dusík, fosfor a draslík. Produktová řada COMPLEX a VARIO LAT Nitrogen pokrývají tyto potřeby použitím účinných a vysoce koncentrovaných forem živin. Kompletní složení řad COMPLEX a VARIO pokrývá všechny výživové potřeby hlavních plodin po celý vegetační cyklus. Na konci zimy, po dlouhém období studeného a vlhkého počasí, je dostupnost živin v půdním roztoku nízká. Hnojiva COMPLEX jsou ideální pro jarní hnojení, protože poskytují mladým rostlinám nezbytné živiny.
Synergie živin related desktop image Synergie živin related tablet image Synergie živin related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Kompletní složení nabízí cenné rostlinné nutriční výhody tím, že využívá synergii mezi živinami: hnojení v kombinaci je účinnější než izolovaně.


 • N + K: Absorpce draslíku stimuluje absorpci dusičnanových iontů a přenáší je k listům.
 • P + K: Aplikace v období opětovného růstu podporuje zdravý vývoj a energii.
 • P + N: Pro startovací efekt během opětovného růstu.
SPECIALITY: ROZMANITOST PŘÍPRAVKŮ S HLAVNÍMI ŽIVINAMI A STOPOVÝMI PRVKY
S řadou speciálních hnojiv můžete pokrýt veškeré potřeby výživy svých plodin; rozmanitost přípravků s hlavními živinami se zaměřuje na potřeby všech plodin v různých fázích růstu, a to pomocí využití synergie mezi prvky.
Synergie živin related desktop image Synergie živin related tablet image Synergie živin related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
NĚKOLIK PŘÍPRAVKŮ S RŮZNÝMI KATEGORIEMI ŽIVINSynergie živin related desktop image Synergie živin related tablet image Synergie živin related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow