Средни резултати от опити в пшеница, 2021/22, 2022/23

За поредна година в нашите полски опити доказваме важността на фосфора и калия върху добива на пшеницата.  Средните резултати са взети от 14 опита проведени в България, Румъния и Унгария.


Година: 2021/2022, 2022/2023


Култура: Зимна пшеница


Локация: 14 локации в България, Румъния, Унгария


Продукти: NAC 27 N,  COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn (NPK)


Цел на опита:

Оценка на важността на торенето с P, K при зимна пшеница.Торене:


Есенно торене:Вариант 2 - 11 кг/дка NAC 27 N (3 кг N/дка)Вариант 3 - 20 кг/дка COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn (3 кг N/дка)Пролетно торене:Разделяне на общата доза на азота - 7 кг N/дка (първо пролетно торене) + 7 кг/дка (второ пролетно торене) кг N/дка при двата вариантаОбща доза на азота - 17 кг/дка N Внасянето на сяра е направено през есента с NPK + S.Резултат


По-високи добиви се получиха при вариант 3 наторен с NPK + S през есента в сравнение с едностранното торене с азот (NAC 27 N),  което показва важността както на фосфора, така и на калия за развитието на пшеницата.

Средни резултати от опити в пшеница, 2021/22, 2022/23 related desktop image Средни резултати от опити в пшеница, 2021/22, 2022/23 related tablet image Средни резултати от опити в пшеница, 2021/22, 2022/23 related mobile image