По-високи добиви при торене с NPK тор в сравнение само с N

Торенето с NPK тор повишава добивите и поддържа почвеното плодородие.


Година: 2018, 2019, 2020, 2021

Култура: царевица

Предшестваща култура: пшеница 

Локация: Comlosu mare, Comlosu mic, Vintu de jos, Romania

Продукти: NAC 27N (N), COMPLEX 15/15/15 + 8SO3+Zn


Цел на опита

Оценка на торенето с P и K върху добива от царевица в сравнение с торенето само с азот.


Торене

Обща доза на азота 16 кг / дка

  • NPK = 60 кг /дка COMPLEX 15/15/15 + 8SO3+Zn + 26 кг / дка NAC 27 N във фаза 4ти лист. 
  • NAC = 60 кг / дка NAC 27 N 


Резултати

  • Торенето с P и K увеличава средния добив при 3те локации в Румъния.
  • Торенето P и K е важно не само за постигане на по-високи добиви, но и за поддържане на почвеното плодородие. 


По-високи добиви при торене с NPK тор в сравнение само с N related desktop image По-високи добиви при торене с NPK тор в сравнение само с N related tablet image По-високи добиви при торене с NPK тор в сравнение само с N related mobile image