Резултати от опити

По-висок добив с калциево амониев нитрат!

Година: 2018/2019

Култура: Пшеница

Локация: с. Петлешково (Добруджански Земеделски Институт); гр. Садово (Институт по растителни генетични ресурси); 

Продукти: NAC 27 N (калциево амониев нитрат) и UREA 46 N  (карбамид)


ЦЕЛ НА ОПИТА :

Изпитване ефективността на нитратния азот (NAC 27 N) и амидния азот (карбамид) върху добива при пшеница 


ТОРЕНЕ:

1. Общо количество азот 16 кг/дка за цялата вегетация

2. Първо пролетно торене – 8 кг N/дка 

  • вариант 1 торене с NAC 27 N 
  • вариант 2 торене с карбамид

3. Второ пролетно торене и при двата варианта - 5 кг N/дка, внесен с NAC 27 N


РЕЗУЛТАТ:

Средните резултати от опитите в двете локации показват значителен ефект върху добива при варианта, при който с първото пролетно торене е внесен  8 кг/дка азот с NAC 27 N в сравнение с варианта наторен със същото количество азот внесен с карбамид. Разликата е 48 кг/дка по-висок добив в полза на вариантите наторени с NAC 27 N.

Резултати от опити related desktop image Резултати от опити related tablet image Резултати от опити related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow