Резултати от опити

По-висок добив с калциево амониев нитрат!

Година: 2018/2019

Култура: Пшеница

Локация: с. Петлешково (Добруджански Земеделски Институт); гр. Садово (Институт по растителни генетични ресурси); 

Продукти: NAC 27 N (калциево амониев нитрат) и UREA 46 N  (карбамид)


ЦЕЛ НА ОПИТА :

Изпитване ефективността на нитратния азот (NAC 27 N) и амидния азот (карбамид) върху добива при пшеница 


ТОРЕНЕ:

1. Общо количество азот 16 кг/дка за цялата вегетация

2. Първо пролетно торене – 8 кг N/дка 

  • вариант 1 торене с NAC 27 N 
  • вариант 2 торене с карбамид

3. Второ пролетно торене и при двата варианта - 5 кг N/дка, внесен с NAC 27 N


РЕЗУЛТАТ:

Средните резултати от опитите в двете локации показват значителен ефект върху добива при варианта, при който с първото пролетно торене е внесен  8 кг/дка азот с NAC 27 N в сравнение с варианта наторен със същото количество азот внесен с карбамид. Разликата е 48 кг/дка по-висок добив в полза на вариантите наторени с NAC 27 N.

Резултати от опити related desktop image Резултати от опити related tablet image Резултати от опити related mobile image