NutriGuide®

NUTRIGUIDE® - ВАШИЯТ ОНЛАЙН СЪВЕТНИК ЗА ТОРЕНЕ НА КУЛТУРИТЕ

Решенията за устойчиво хранене на културите са от ключово значение за преодоляването на предизвикателствата на продоволствената сигурност за нарастващото световно население. По този начин ние предоставяме индивидуални съвети за торене, в съчетание с най-подходящите продукти. Тези знания са получени в резултат на нашите дългосрочни полеви изпитвания и се предоставят чрез иновативни дигитални инструменти.


NutriGuide® е интелигентното приложение, което ви помага при вземането на решения за храненето на растенията и оптимизиране на производството по един устойчив начин. Само в 4 лесни стъпки ще получите препоръка, което ще улесни планирането на торенето и оптимизира разходите при високи добиви и качество.


NutriGuide® препоръчва най-подходящия тор съобразен с нуждите на вашите култури, вземайки предвид характеристиките на почвата, като потребителят има възможността да коригира параметрите съобразно специфичните законови изисквания.NutriGuide® related desktop image NutriGuide® related tablet image NutriGuide® related mobile image
ПРЕДИМСТВА НА NUTRIGUIDE®
  • NutriGuide® оптимизира производителността и осигурява торене по един устойчив начин 
  • NutriGuide® дава препоръка за необходимите хранителни вещества и помага за поддържане на почвеното плодородие
  • Агрономически познания за почти 100 култури
  • Лесно планиране на торенето и препоръка за най-подходящия продукт на LAT Nitrogen за цялото сеитбообръщение -> NutriGuide® препоръчва най-подходящия NPK продукт за всички култури във вашия сеитбооборот и прецизно изчислява баланса на хранителните вещества, давайки общ преглед на приложените торове (включително органични торове).
  • Лесно управление на торенето
  • Дава препоръка за времето на приложение в съответствие с фазите на растеж
  • Лесно управление на данните  импортиране на парцелите, визуализирането им на картата и добавянето им към персонализирания план за торене, получаване на бързи резултати
  • Проследимост на историята за торенето през годините
NutriGuide® related desktop image NutriGuide® related tablet image NutriGuide® related mobile image