Създайте своя акаунт в NutriGuide® и планирайте торенето

По-прецизно планиране на торенето, като се вземат предвид


• Свойствата на почвата


• Органично торене


• Предшестващата култура, растителни остатъци и др.


Намерете вашата NPK формула за цялото сеитбообращение.


Импортирайте вашите полета бързо и лесно.


Прехвърлете вашите планове за торене на други полета.


Запазете плановете във Вашия потребителски акаунт.

Създайте своя акаунт в NutriGuide® и планирайте торенето related desktop image Създайте своя акаунт в NutriGuide® и планирайте торенето related tablet image Създайте своя акаунт в NutriGuide® и планирайте торенето related mobile image