Резултати от опити в рапица 2022

Година: 2021 / 2022


Култура: Зимна рапица


Локация: с. Отец Кирилово, гр. ЛетницаПродукти: NAC 27 N, COMPLEX 20/20 +10SO3 (NP), COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn (NPK)Цел на опита:


Оценка на важността на торенето с P, K при зимна рапица.Торене:


Есенно торене:


Вариант 2:  18,5 кг/дка NAC 27 N


Вариант 3:  22 кг/дка COMPLEX 20/20 +10SO3


Вариант 4:  30 кг/дка COMPLEX 15/15/15 +8SO3+ZnПролетно торене:


Разделяне на общата доза на азота - 7 кг/дка (първо пролетно торене) + 5 кг/дка (второ пролетно торене) кг/дка при трите варианта


Обща доза на азота - 16,5 кг/дка N Резултат


Най-високи добиви се получиха при вариант 4 наторен с NPK + S през есента в сравнение с едностранното торене с азот (NAC 27 N),  което показва важността както на фосфора, така и на калия за развитието на рапицата.

Резултати от опити в рапица 2022 related desktop image Резултати от опити в рапица 2022 related tablet image Резултати от опити в рапица 2022 related mobile image