Резултати от полски опити в пшеница

Ефектът от калия върху добива при пшеница

В нашите полски опити неведнъж сме доказали ролята на калия върху добива при пшеницата.


След азота пшеницата извлича най-много калий от почвата. Недостатъчното хранене с калий, води до неефективно използване на азота и фосфора от растенията. Калият е много важен за поддържане на водния баланс в растенията. Калият подобрява качеството на зърното и повишава устойчивостта на растенията на болести, повреди, ниски температури, засушаване и др.


Година: 2020
Култура: пшеница
Локация: Черногорово (обл. Пазарджик)
Продукти: NAC 27 N, COMPLEX 15/15/15 + 7SO3+Zn, COMPLEX 20/20 + 7SO3+Zn


Цел на опита
Оценка на ефективността на калия върху добива при торене с NРК тор в сравнение с NР тор 


Торене
Обща доза на азота 16,5 кг / дка
Есенно торене
• вариант 2 – 15 кг/дка COMPLEX 20/20 + 7SO3+Zn
• вариант 3 – 20 кг/дка COMPLEX 15/15/15 + 7SO3+Zn
1во пролетно подхранване в двата варианта – 25  кг/дка NAC 27 N 
2ро пролетно подхранване в двата варианта – 25  кг/дка NAC 27 N
Торене със S с NPK – 1,5 кг/дка


Резултати

Получените резултати от изведените опити показаха ефекта от торенето с калий при пшеницата. Пшеницата реагира с увеличение на добива при внасянето на NPK тор с предсеитбено торене с COMPLEX 15/15/15 + 7SO3+Zn (вариант 3) в сравнение с NP тор COMPLEX 20/20 + 7SO3+Zn (вариант 2).Резултати от полски опити в пшеница related desktop image Резултати от полски опити в пшеница related tablet image Резултати от полски опити в пшеница related mobile image