По-висок добив с NAC в сравнение с карбамид

По-висок добив с NAC в сравнение с карбамид
За поредна година резултатите от нашите полски опити показаха, че нитратния азот е по-ефективната азотна форма в сравнение с амидния.


Година: 2020
Култура: пшеница
Локация: Орловец (обл. Велико Търново)
Продукти: NAC 27 N, COMPLEX 15/15/15 + 7SO3+Zn, карбамид

Цел на опита
Оценка на ефективността на различните азотни форми (NAC и карбамид) върху добива и качеството (съдържание на протеин).

Торене
Обща доза на азота 16,5 кг/дка
Есенно торене – 20 кг/дка COMPLEX 15/15/15 + 7SO3+Zn
1во пролетно подхранване на двата варианта – 25  кг/дка NAC 27 N / 15 кг/дка карбамид
2ро пролетно подхранване на двата варианта – 25  кг/дка NAC 27N
Торене със S с NPK – 1,5 кг/дка

Резултати
Двете пролетни подхранвания с NAC 27 N са по-ефективни от торенето с карбамид и NAC 27 N съответно при първото и второто пролетно подхранване.
По-висок добив с NAC в сравнение с карбамид related desktop image По-висок добив с NAC в сравнение с карбамид related tablet image По-висок добив с NAC в сравнение с карбамид related mobile image