По-висок добив от пшеница при есенно торене с NPK тор

Година: 2020, 2021

Култура: пшеница

Локация: Среден добив от 18 опита 2020, 2021: България, Румъния, Унгария

Продукти: NAC 27 N, COMPLEX 15/15/15 + 8SO3+Zn


Цел на опита

Торенето с P и K е важно за поддържане на почвеното плодородие. Това проучване оценява въздействието на торенето NPK върху добива от зимна пшеница.


Торене

Обща доза на азота 16,5 кг / дка 

Есенно торене – 20 кг / дка COMPLEX 15/15/15 + 8SO3+Zn

1во пролетно подхранване – 25  кг / дка NAC 27 N  

2ро пролетно подхранване – 25  кг / дка NAC 27 N 

Торене със S с NPK – 1,5 кг / дка


Резултати

торенето с NPK тор увеличава добива в сравнение с торенето само с N

торенето с P и K поддържа почвеното плодородие.

По-висок добив от пшеница при есенно торене с NPK тор related desktop image По-висок добив от пшеница при есенно торене с NPK тор related tablet image По-висок добив от пшеница при есенно торене с NPK тор related mobile image