Резултати от опити в пшеница 2022

По-високи добиви в пшеница с NPK

Година: 2021 / 2022


Култура: Зимна пшеница


Локация: с. Аспарухово, с. Калчево и с. Яздач


Продукти: NAC 27 N,  COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn (NPK)


Цел на опита:

Оценка на важността на торенето с P, K при зимна пшеница.Торене:


Есенно торене:Вариант 2 - 11 кг/дка NAC 27 NВариант 3 - 20 кг/дка COMPLEX 15/15/15 +8SO3+ZnПролетно торене:Разделяне на общата доза на азота - 7 кг/дка (първо пролетно торене) + 7 кг/дка (второ пролетно торене) кг/дка при двата вариантаОбща доза на азота - 16,5 кг/дка N Торене със сяра направено през есента с NPK + S.Резултат


По-високи добиви се получиха при вариант 3 наторен с NPK + S през есента в сравнение с едностранното торене с азот (NAC 27 N),  което показва важността както на фосфора, така и на калия за развитието на пшеницата.


Резултати от опити в пшеница 2022 related desktop image Резултати от опити в пшеница 2022 related tablet image Резултати от опити в пшеница 2022 related mobile image