МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИ НА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ СКЛАД ДОЛНА СТУДЕНА