Вътрешен авариен план Лом

Публична информация за действия в случай на инцидент
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИ НА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ – СКЛАД ЛОМ