Правилно съхранение на тор

ВРЕМЕ Е ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ СЪХРАНЯВАТЕ ПРАВИЛНО ВАШИТЕ ТОРОВЕ!
Правилното съхранение е ключът за запазване на доброто качество на гранулираните торове до следващия сезон. Вижте правилата за правилно съхранение!

     
Използвайте този контролен лист, за да определите колко
безопасно съхранявате Вашия тор:

 • Торовете да се пазят от източници на топлина
 • Торовете да се пазят от влага и вода
 • Оборудването и пода на склада да се пазят от корозия
 • Да се избягва натрупването на насипния продукт на големи купчини, коридорите и достъпите да се пазят чисти
 • Тор в насипно състояние, който се съхранява на големи купчини да се отстранява от горе надолу
 • Торовете да се съхраняват далеч от пряка слънчева светлина
 • Биг беговете и палетите да се подреждат по безопасен начин
 • Бъдете внимателни при поставянето на тора в тороразпръсквачката
 • Винаги спазвайте правилата за безопасност
 • Да се предотврати неоторизиран достъп до складовите помещения
 • Уверете се, че придружаващите документи са прикрепени към опаковките
 • Празните опаковки от торове да се изхвърлят в съответствие с местните разпоредби

При влажна зима е важно торовете да се съхраняват на сухо и чисто място. За складови помещения, чийто под няма 100 % защита срещу 
навлизане на вода, Бореалис Л.А.Т препоръчва да се използва абсорбент или Terraperl (продаван от Imerys Absorbent – предишно наименование  Damolin) като подово покритие (1–2 кг/м²), за да се поддържат пода на помещенията и торбите сухи.

За по-подробна информация по темата за съхранение на торовете изтеглете нашата брошура или се обърнете към нашите колеги.Правилно съхранение на тор related desktop image Правилно съхранение на тор related tablet image Правилно съхранение на тор related mobile image