Първо азотно подхранване на пшеницата през пролетта

Подгответе се за торене с азот сега

Време е да се подготви първото пролетно подхранване на есенниците с азот. Икономически и агрономически е най-ефективно, изборът на продуктите да бъде съобразен с конкретните условия, сортовите особености, развитието на есенниците и климатичните условия.


Особено при торене през ранна пролет, много хранителни вещества от почвения разтвор все още не са достъпни за растенията. Например, органичният азот трябва първо да бъде минерализиран, за да бъде усвоен от растенията. Ето защо торовете, съдържащи нитратен азот, показват своите предимства, особено при първото пролетно подхранване, тъй като той се абсорбира директно от растенията. 


За постигане на висок добив е много важно пролетното торене да бъде планирано по правилния начин. Пшеницата се нуждае от повече азот във фазите на развитие на продуктивните органи и през периодите на интензивен растеж.  Трябва да се осигури достатъчно количество азот в началото на вретенене, когато се залага дължината на класа. 


Внесеното с първото пролетно торене количество азот, трябва да се определи по такъв начин, че то и следващото подхранване да осигурят на растенията непрекъснато снабдяване с азот.  


Целта на разделянето на общото количество необходим азот на няколко дози е да се осигури непрекъснато и адекватно снабдяване с азот през целия вегетационен период. 


Първо азотно подхранване на пшеницата през пролетта related desktop image Първо азотно подхранване на пшеницата през пролетта related tablet image Първо азотно подхранване на пшеницата през пролетта related mobile image
Първо азотно подхранване през пролетта

Първото торене през пролетта е от съществено значение за развитието и бързото възстановяване на културата след зимния период.


Пшеницата и растенията като цяло предпочитат нитратната форма на азота.


Превръщането на амониевия азот в нитратен може да отнеме няколко седмици при температура на почвата от 5 °C, така че това ще осигури непрекъснато снабдяване на растенията с азот.Нашата препоръка

Есенните култури възобновяват много бързо своето развитие през пролетта и се нуждаят от най-ефективния  източник на азот.  За първо пролетно подхранване ние препоръчваме да използвате торове с високо съдържание на нитратен азот.


NAC 27 N съдържа двете форми на азот (амониева и нитратна) в равни количества, което го прави подходящ продукт за подхранване на пшеница с азот през пролетта.


Нашата препоръка е за първо пролетно подхранване да се използва NAC 27 N в доза 22 - 25 кг/дка


Първо азотно подхранване на пшеницата през пролетта related desktop image Първо азотно подхранване на пшеницата през пролетта related tablet image Първо азотно подхранване на пшеницата през пролетта related mobile image