Слънчоглед - осигурете висок добив сега

Осигурете висок добив с балансирано предсеитбено торено

Балансираното хранене на слънчогледа в началото на вегетационния период е ключов фактор определящ добивите и маслеността. 


Слънчогледът се отличава със силно развита коренова система, което го прави много взискателен към хранителните вещества. От друга страна, поради добре развитите си корени, слънчогледът поема от почвата хранителни вещества, които не са достъпни за други полски култури. Слънчогледът, като всички маслодайни култури, се нуждае от съответното хранене с фосфор като допълнение към храненето с азот.


В първите фази на вегетацията слънчогледът има слабо развита коренова система и затова добрата обезпеченост с N, P, K за добър старт на културата е едно от основните условия за получаване на висок добив, тъй като липсата на тези елементи не може да бъде компенсирана по-късно.


Слънчогледът реагира добре на азотно торене. При недостиг на азот растенията изостават в растежа, формират дребни съцветия и малък брой семена. Излишъкът на азот може да доведе до прекомерен вегетативен растеж, понижаване на устойчивостта на растенията към заболявания, забавяне на узряването, намалена масленост и влошено качество семената, включително по-малко съдържание на протеин и олеинова киселина. Доброто фосфорно хранене засилва развитието на корена и повишава натрупването на масло в семената. Калият повишава абсолютната маса и маслеността на семената. Освен това и сярата не трябва да се подценява.
Слънчоглед - осигурете висок добив сега related desktop image Слънчоглед - осигурете висок добив сега related tablet image Слънчоглед - осигурете висок добив сега related mobile image
Необходимост на слънчогледа от хранителни елементи

Слънчогледът има най-голяма нужда от хранителните вещества в началото на растежа си. От тук следва, че торенето преди сеитба е оптимално. Общото количество необходими хранителни вещества може да се даде в една доза.В зависимост от торенето на предшественика и запасеността на почвата с подвижни форми на основните хранителни елементи, торовите норми се движат в границите между 8 и 12 кг/дка азот, 8 – 12 кг/дка Р2О2 и 10 – 16 кг/дка К2О. При средна запасеност на почвата с усвоим азот (6 - 10 кг/дка азот в 60 см слой) и очаквани добиви от 200 – 300 кг/дка торовите норми при различните почвени типове са от 6 до 8 кг/дка N, а при слаба запасеност (под 6 кг/дка азот в 60 см слой) азотната торова норма за получаване на същите добиви е 10 – 12 кг/дка N. За получаване на добиви над 300 кг/дка, азотната торова норма, в зависимост от почвения тип, е между 12 и 14 кг/дка чист азот. Нашата препоръка е да се внасят комплексни минерални торове съдържащи основните хранителни елементи в една гранула – азот, фосфор, калий, допълнително обогатени със сяра. 


Слънчоглед - осигурете висок добив сега related desktop image Слънчоглед - осигурете висок добив сега related tablet image Слънчоглед - осигурете висок добив сега related mobile image