Световен ден на торовете

Защо се нуждаем от торове?

Световният ден на торовете се отбелязва на 13 октомври и е международна инициатива, подкрепена от световните торови асоциации и компании с цел обучение на населението за ползите и употребите на торове и насърчаване на иновациите в селското стопанство в световен мащаб за устойчиво бъдеще.
 
Избухването на глобалната пандемия COVID-19 постави в центъра на вниманието значението на продоволствената сигурност. По време на изолацията, наложена в различни страни, работниците в сектора на хранително-вкусовата промишленост положиха огромни усилия да осигурят храна за нашите семейства, като същевременно осигуриха безопасна работна среда. Всеки ден производителите на торове, фермерите, дистрибуторите, шофьорите и търговците на дребно играят жизненоважна роля за поддържането на живота на тази планета. Нашите #FoodHeros продължават да осигуряват необходимото количество храна.
 
Защо се нуждаем от торове?

Според Организацията по прехраната и земеделието (ФАО) на ООН през 2050 г. населението на земята ще достигне 9,1 милиарда души и световното производство на храни ще трябва да се увеличи с около 60% спрямо нивото през 2005/2007 г., за да отговори на търсенето.
 
Нека да използваме тази възможност, за да разгледаме по-отблизо бъдещето на селското стопанство.

Световен ден на торовете related desktop image Световен ден на торовете related tablet image Световен ден на торовете related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Производството на храни ще нарасне, за да обезпечи продоволствената сигурност в световен мащаб

Това нарастване може да се постигне чрез използването на повече земя за селскостопански нужди. Тази земя обаче не е налична и превръщането ѝ в обработваеми площи ще се отрази отрицателно на околната среда и биоразнообразието. По-устойчивият вариант е по-добре да се оползотворява земята, която и понастоящем се използва за земеделие.

Минералните торове се необходими за подпомагане на ефикасното използване на обработваемата земя и могат да помогнат за обезпечаване на продоволствената сигурност в световен мащаб, като същевременно се избягват промени в начина на използване на земята.

Чрез дистрибуторската мрежа на LAT Nitrogen ние всяка година доставяме около 5 милиона тона торове и технически азотни продукти.

Световен ден на торовете related desktop image Световен ден на торовете related tablet image Световен ден на торовете related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
При производството на торове природните суровини се превръщат в продукти, които подпомагат растежа на растенията

Всяка година европейските производители на торове превръщат милиони тонове природни суровини като въздух, природен газ и руди в продукти, които се базират главно на трите основни хранителни вещества азот, фосфор и калий, необходими на растенията да разгърнат пълния си потенциал.

Благодарение на иновативния напредък на технологиите заводите за амоняк на европейските производители на торове са сред енергийно най-ефективните в света.

Производствените предприятия за торове на Borealis са разположени в сърцето на важни зърнопроизводителни области в Австрия, Франция, Холандия и Белгия. Ние непрекъснато инвестираме в нашите активи, за да постигнем възможно най-добра оперативност, енергийна ефективност и екологични показатели.

Световен ден на торовете related desktop image Световен ден на торовете related tablet image Световен ден на торовете related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Ефективното подхранване на културите е ключът към повишаване на добивите и оптимизиране на производството

Минералните торове компенсират разликата между доставяните чрез почвата и органичните източници хранителни вещества и хранителните вещества, необходими за оптималното развитие на културите.

С прибиране на  реколтата, абсорбираните от културите хранителни вещества се извличат от почвата. Торенето поддържа почвеното плодородие и предотвратява изтощаването ѝ.

LAT Nitrogen предлага широка гама от азотни и комплексни NPK торове с различен състав от макро и микро елементи. Това гарантира гъвкави решения при различните култури, почва и климатични условия.

Световен ден на торовете related desktop image Световен ден на торовете related tablet image Световен ден на торовете related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow