• Структура на почвата
  crop soil texture
  Песъчливи до средно тежки почви
 • Минимална температура
  crop temperature icon
  12 – 14 °C температура на почвата
 • pH
  Сорго crop pH value
  5 - 8
 • Валежи
  Сорго crop rainfall value
  400 - 600
 • Яровизация
  Сорго crop vernalisation

 • Гъстота на растенията
  crop density
  25 - 35 семена / м2
 • Дълбочина на засяване
  crop seeding depth
  2-4 см
Сорго


Отглеждането на сорго придобива все по-голямо значение в Европа. Соргото е високодобивна култура с висок потенциал за производство на биогаз, но също така и за хранене на човека и храна за животни (силаж). Соргото за биомаса има много висок с потенциал за добив от над 20 тона сухо вещество на хектар.


В световен мащаб соргото е петата най-важна култура за храна. Най-високите добиви на зърно се постигат в Европа с 10 тона на хектар. Соргото е добра алтернатива на царевицата, в райони с прекалено малко валежи или в райони със силно нападение от  коренови червеи.

Важни факти
 • Добре развитата коренова система улеснява ефективното поемане на вода и хранителни вещества.


  Температурата на почвата трябва да е над 12 ° C при сеитба.


  Потреблението на хранителни вещества е подобно на това при царевицата

Обща информация
Обща информация
Необходимост от хранителни елементи
Необходимост от хранителни елементи
Торене
Торене
Добра устойчивост на засушаване, но ниска студоустойчивост

Соргото произхожда от Африка и има подобни изисквания като царевицата, но с много ниско потребление на вода и висока толерантност на високи температури. Добре развитата, дълбока коренова система ефективно извлича вода и хранителни вещества от почвата, а растенията са способни да се регенерират след силен стрес и суша.


Полето трябва да е чисто от плевели поради относително бавното развитие на младите растения. Необходимата температура на почвата от 12 до 14 ° C се достига сравнително по-късно през годината.


Сорго related desktop image Сорго related tablet image Сорго related mobile image

Потребността от хранителни вещества на соргото е подобна на царевицата.

Соргото се нуждае от по-малко азот, но от повече калий.

Соргото има висока способност да извлича хранителни вещества. Подходящо е торене със 100 до 150 кг N, 60 до 80 кг P2O5 и 180 до 220 кг K2O на хектар.

Прието и изнесено количество за соргото

Елемент

Прием

(Единица/тон продукция)

Износ

(Единица/тон продукция)

Чувствителност към недостиг

N

4,1

4,1

чувствителни

P₂O₅

1,8

1,8

чувствителни

K₂O

4,8

4,8

чувствителни

MgO

0,4

0,4

чувствителни

TE

Таблицата показва приетото и изнесено количество хранителни вещества за получаване на 1 тон свежа маса (28% DM). За добив от 45 тона на хектар соргото изнася 185 кг N, 80 кг Р2О5 и 216 кг К2О на хектар.

Необходимите хранителни вещества могат да бъдат внесени преди засяване. Азотното торене над 100 кг на хектар трябва да се раздели на няколко приложения. NPK тор, с високо съдържание на калий, обикновено покрива необходимостта от основните хранителни вещества. Останалото количество азот трябва да се приложи до фаза 4ти лист.


NP тор, внесен близо до корените, ускорява ранното развитие. Органичните торове трябва да бъдат инкорпорирани в почвата, за да се избегне изпаряването на азот.

Първо торене

Първо торене image

Второ торене

Второ торене image


Първо торене

Цялото количество от необходимите хранителни вещества може да бъде осигурено с помощта на подходящ NPK тор. Азотното торене над 100 кг / ха трябва да се раздели на две приложения. Торенето се основава на изнасянето и снабдяване от почвата. Необходимото количество калий може да бъде покрито частично от органични торове.

Второ торене

Второто приложение допълва дозата но азота, ако е необходимо да се внесат повече от 100 кг / ха.

Разделянето на азотното торене се препоръчва особено на леки почви. Последното приложение на N не трябва да се прави след фаза 4ти лист.