N-Pilot®

N-Pilot®

N-Pilot® е преносим безконтактен оптичен уред, който измерва азотния статус на културата, чрез оценка на съдържанието на хлорофила и биомасата на растенията.


N-Pilot® измерва усвояния азот на база на отразената светлина от повърхността на растенията и дава незабавна препоръка за количеството азот необходимо pза културата.


N-Pilot® дава препоръка за азотно торене при житните култури и общото количество азот, което трябва да се приложи след възобновяване на вегетацията при рапицата.


Лесни измервания и незабавни резултати


 • Едно измерване с N-Pilot® отнема 20 секунди.
 • Измерването с N-Pilot® може да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


Уредът дава препоръка за торене като отчита следните параметри:


 • сорт на културата
 • очакван добив
 • фаза на културата
 • съдържание на протеин в зърното


С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА N-Pilot® ПОЛУЧАВАТЕ • Бърза, надеждна и рентабилна диагностика.
 • Незабавна препоръка за торене с азот.
 • Оптимизиране на добива и съдържанието на протеин.
 • Без допълнителни разходи за поддръжка.
 • N-Pilot® е автономен уред, пригоден за употреба според регионалните специфики.
 • Може да се използва от много потребители.
 • Редовно актуализиране на сортовете.
 • Широк спектър на употреба: пшеница, ечемик, тритикале и рапица.
N-Pilot® related desktop image N-Pilot® related tablet image N-Pilot® related mobile image
Измерване в житни култури
Измерване в житни култури
Измерване в рапица
Измерване в рапица
КАК ДА ЗАКУПИТЕ N-Pilot®
КАК ДА ЗАКУПИТЕ N-Pilot®
Измерване в житни култури
За оптимизирано азотно торене

 1. Оценка за общото потребление на азот на вашата култура. (Използване на NutriGuide)
 2. Разделянето на общата доза на няколко приложения.
 3. Използване на N-Pilot® за регулиране на азотното торене за постигане на висок  добив и съдържание на протеин.

Фази на растеж, при които се прави измерването:

 • Мека пшеница: първо измерване - преди второ пролетно подхранване - във фаза 2-3 възел; второ измерване - преди трето пролетно подхранване (ако се прави такова) - измерванията са възможни до фаза начало на изкласяване
 • Твърда пшеница: преди второ пролетно подхранване - във фаза 2-3 възел; второ измерване - преди трето пролетно подхранване (ако се прави такова) - измерванията са възможни до фаза начало на изкласяване
 • Пролетна пшеница: преди второ пролетно подхранване - във фаза 2-3 възел; второ измерване - преди трето пролетно подхранване (ако се прави такова) - измерванията са възможни до фаза начало на изкласяване
 • Зимен / пролетен ечемик: във фаза 1-2 възел 


Как да използвате N-Pilot® на полето:

Използването на N-Pilot® се основава на сравнение между една оптимално наторена зона (референтна зона) и останалата част от полето. Следователно създаването на референтна зона е от съществено значение за калибрирането и използването на N-Pilot®.  


Референтната зона е част от полето, което ще се измерва. За създаване на референтна зона трябва да се внесат допълнително към дозата 5 кг активен азот/дка. Това калибриране позволява на уреда да отчита всички други параметри като сорт, предестваща култура, вид почва, състояние на посева, здравен статус на растенията и др.). Единствената разлика между референтната зона и останалата част от полето се състои в азотния статус. Всяко измерване се изразява като процент от индекса, получен при измерването на референтната зона. Съвет за коригиране на дозата на азота се предоставя незабавно.


КАК ДА ЗАКУПИТЕ N-Pilot® related desktop image КАК ДА ЗАКУПИТЕ N-Pilot® related tablet image КАК ДА ЗАКУПИТЕ N-Pilot® related mobile image

Измерване в рапица

N-Pilot® позволява бързо и точно да се измери биомасата на рапицата. Чрез измерване на отразената от растенията светлина, N-Pilot® може да определи състоянието на биомасата без ръчно претегляне на полето. Методът, одобрен от Terres Inovia, предлага прецизност при измерване на биомасата до 170 г / м² в сравнение с ръчното претегляне. Измерванията могат да се повтарят толкова пъти, колкото е необходимо, за да се получат най-добри резултати.


Определяне на необходимостта от азот (reglette azote® от Terre Inovia)


N-Pilot® предоставя препоръка за цялостно азотно торене чрез определяне на състоянието на биомасата на рапицата на полето. Оценката на усвоения от растенията азот през зимата е важна за определяне на количеството азот през пролетта.


Как да използвате N-Pilot® на полето:


Измерванията се извършват, след като уредът е калибриран в неподвижно положение върху гола почва. Всички измервания са геолокационни, за да се открият вариации в парцела. Измерването не изисква интернет връзка.

КАК ДА ЗАКУПИТЕ N-Pilot® related desktop image КАК ДА ЗАКУПИТЕ N-Pilot® related tablet image КАК ДА ЗАКУПИТЕ N-Pilot® related mobile image
Как да закупите N-Pilot®?
N-Pilot® може да бъде закупен директно от LAT Nitrogen Austria GmbH. За цена може да се свържете се с Вашия търговски мениджър или с нашия агроном. 


Следвайте следните стъпки :

 1. Ако искате да закупите N-Pilot®, моля, изпратете запитване на имейл lena.ruseva@lat-nitrogen.com. Ще Ви бъде изпратена фактура, след което N-Pilot® ще бъде доставен директно до Вас от нашия агроном или търговски мениджър.
 2. Междувременно, моля, изтеглете приложението N-Pilot от PlayStore / Google Store на Вашето мобилно устройство (смартфон или таблет).
 3. След като получите  N-Pilot, моля, регистрирайте се в потребителския интерфейс www.n-pilot.lat-nitrogen.com. Въведете име, имейл адрес и сериен номер на уреда (които ще намерите на гърба на N-Pilot) и щракнете върху „изпрати“.
 4. Ще получите имейл обратно, след като устройството ви бъде активирано и готово за употреба.

Преди да започнете измерванията, стартирайте приложението N-Pilot® на Вашето мобилно устроство. След това включете N-Pilot® и мобилното устройство ще се свърже автоматично чрез “WLAN” с N-Pilot. Измерванията могат да започнат веднага. Стопанство, парцели и култури могат да бъдат създадени или чрез мобилното приложение, или чрез потребителския интерфейс преди да започнат измерванията.
След като закупите N-Pilot, ще Ви бъде проведено обучение за работа с уреда.


КАК ДА ЗАКУПИТЕ N-Pilot® related desktop image КАК ДА ЗАКУПИТЕ N-Pilot® related tablet image КАК ДА ЗАКУПИТЕ N-Pilot® related mobile image

Файлът беше добавен в кошницата за сваляне

Download all basket
checked item scroll to the top