КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИТЕ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И СЕРТИФИКАТИ

В LAT Nitrogen вярваме, че качеството и удовлетвореността на клиентите са отговорност на всички служители. Наред с нашия ангажимент за качествена работа и сътрудничество помежду ни, добре развитите ни системи за управление поддържат високите ни стандарти на работа. Отделът по качеството в LAT Nitrogen отговаря за интегрираната система за управление на документи и осигурява достъп, периодични прегледи и актуализации на всички процеси. Промените се осъществяват след официално одобрение. Централният офис и производствените предприятия на LAT Nitrogen отговарят на световни индустриални стандарти за управление на качеството (ISO 9001), управление на околната среда (ISO 14001) и управление на енергията (ISO 50001). В зависимост от приложението на продукта или законовите изисквания, LAT Nitrogen е допълнително сертифициран съгласно  FAMI QS.


Като компания членка на Fertilizer Europe, LAT Nitrogen е изцяло ангажирана с Програмата за отговорно управление на продуктите на торовите компании чрез сертифициране управлението на продуктите от Fertilizer Europe. Тя се отнася за торовите компании. В програмата са уточнени най-добрите практики за управление на качеството, безопасността, здравето, околната среда и сигурността при доставката на материали за торове. Също така са уточнени и тези при производството и съхранението на торове, както и във веригата за доставки до земеделския производител. Тя обхваща минералните торове, техните суровини и междинните им продукти, като отчита целия жизнен цикъл на продукта - от разработването му до неговото приложение. Програмата за управление на качеството на продукцията на Fertilizers Europe квалифицира успешно завършилите я компании. Те получават най-високото ниво програми за качество на продукцията, установено от глобалната Международна асоциация на производителите на торове. Нейното внедряване се потвърждава чрез периодични проверки от трети страни. Тези проверки се организират от Fertilizers Europe.

КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИТЕ related desktop image КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИТЕ related tablet image КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИТЕ related mobile image

Файлът беше добавен в кошницата за сваляне

Download all basket
checked item scroll to the top