KVALITA & DOZOR NAD VÝROBKAMI

SYSTÉM RIADENIA KVALITY & CERTIFIKÁTY

V spoločnosti LAT Nitrogen sme plne presvedčení, že kvalita a spokojnosť zákazníkov sú zodpovednosťou všetkých zamestnancov. Zaväzujeme sa k vysokej kvalite procesov podnikateľských aktivít. Náš rozvinutý systém riadenia kvality podporuje dosahovanie najprísnejších štandardov. Oddelenie kvality je zodpovedné za prevádzku integrovaného systému na správu dokumentov a certifikátov. Zabezpečuje prístupnosť, pravidelné kontroly a aktualizáciu všetkých dokumentov. Zmeny sa vykonávajú prostredníctvom formálneho schvaľovacieho procesu. Sídlo a výrobné lokality spoločnosti LAT Nitrogen spĺňajú globálne priemyselné normy pre riadenie kvality (ISO9001), environmentálny manažment (ISO14001) a energetický manažment (ISO50001). V súvislosti s aplikáciou produktu alebo zákonnými požiadavkami je spoločnosť LAT Nitrogen Linz okrem toho certifikovaná podľa noriem FAMI QS.


Ako člen medzinárodnej organizácie Fertilizers Europe je spoločnosť LAT Nitrogen plne zaviazaná dodržovať pravidlá programu Fertilizers Europe "Product Stewardship Program" pre výrobcov hnojív prostredníctvom "Fertilizers Europe Product Stewardship Program Certification". Program špecifikuje operácie osvedčených postupov pre riadenie kvality, ochranu zdravia, životného prostredia a bezpečnosti pri práci, pri získavaní primárnych surovín, pri výrobe, skladovaní i preprave hnojív. Zahŕňa tak celý reťazec - od výroby hnojív až po ich aplikáciu poľnohospodárom. Vzťahuje sa na minerálne hnojivá, ale i na už spomenuté suroviny a medziprodukty. "Product Stewardship Program" pre výrobcov hnojív patrí k programom najvyššej úrovne, ktoré vytvorilo Medzinárodné združenie priemyselných hnojív (International Fertilizer Industry Association). Dodržiavanie jeho pravidiel je overované pravidelnými auditmi tretích strán, ktoré organizuje organizácia Fertilizers Europe.

KVALITA & DOZOR NAD VÝROBKAMI related desktop image KVALITA & DOZOR NAD VÝROBKAMI related tablet image KVALITA & DOZOR NAD VÝROBKAMI related mobile image