Отпечатък

Фирма: LAT Nitrogen Austria GmbH
Правна форма: Дружество с ограничена отговорност
Седалище/местоположение на дружеството: St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Österreich
Предмет на дейност: Търговия с химически продукти от всякакъв вид
Стопанска дейност: търговска дейност и търговско-агентска дейност, производство на и търговия на едро с токсини в съответствие с Правилника за стопанската дейност (www.ris.bka.gv.at)
Орган по стопанската дейност: Магистрат Линц
Изпълнителен директор: Павел Ханус, Андрей Гаврил, Леополд Йозеф Алдърс
Търговски дирктор: Павел Ханус
Член на Австрийската търговска камера: Отдел „Търговия“ / Федерална комисия за аграрна търговия 
Номер в регистъра: FN 257746 p
Търговски съд: Търговски съд Линц
UID: ATU 61391247
Собственици на медии и издатели: LAT Nitrogen Austria GmbH
Данни за контакт:
Тел./факс: +43 (0)732 6915-0
Имейл: lat@lat-nitrogen.com