IMPRESUM

Naziv gospodarskog subjekta: LAT Nitrogen Austria GmbH
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Sjedište društva/sjedište djelatnosti: St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Austrija
Predmet poslovanja: trgovina kemijskim proizvodima svih vrsta 
Gospodarska djelatnost: trgovina i djelatnost trgovačkog agenta, proizvodnja otrova i trgovina istim -
sukladno austrijskom Zakonu o gospodarskim djelatnostima (Gewerbeordnung) (www.ris.bka.gv.at)
Nadležno tijelo za prijavu gospodarske djelatnosti: Magistrat Grada Linza
Izvršni direktoriPavel Hanus, Andrei Gavril, Leopold Jozef Alders
Direktor nositelj prava sukl. Zakonu o gospodarskim djelatnostima: Pavel Hanus
Članstvo u Gospodarskoj komori Austrije (WKO): grana trgovine / Zemaljski gremij za agrarnu trgovinu Gornje Austrije
Broj u Registru gospodarskih subjekata (Firmenbuch): FN 257746 p
Registarski sud: Pokrajinski sud u Linzu kao Trgovački sud (Landes- als Handelsgericht Linz)
Porezni identifikacijski broj (UID): ATU 61391247
Medijski vlasnik i izdavač: LAT Nitrogen Austria GmbH
Podaci za kontakt: Telefon / telefaks:
Telefon / telefaks:  +43 (0) 732 6915-0
Internet: https://www.lat-nitrogen.com/