Описание
COMPLEX 20/20 +8SO₃+Zn е NP-тор с балансирано съдържание на азот и фосфор, който е допълнително обогатен със сяра и цинк.
Съвети за приложение
Този NP продукт може да се използва при всички полски култури, особено при царевица, чрез директно приложение, а също така е подходящ и за интензивно използвани пасища. Освен това той е идеална добавка към оборския тор и торове съдържащи само калий.

Размер на гранулите:

2,0 - 5,0 мм > 95 % mm

Плътност:

1060 kg/m³

цвят:

Сиво

Произход:

Linz

Ползи
  • Добрите физически качества гарантират стабилност по време на съхранение и манипулация
  • Хранителните вещества са във водоразтворима форма, което ги прави незабавно достъпни за растенията
  • Хранителните вещества лесно проникват в почвата чрез почвената влага
  • Отличен модел на разпространение

Запамети

COMPLEX 20/20 +8SO₃+Zn related desktop image COMPLEX 20/20 +8SO₃+Zn related tablet image COMPLEX 20/20 +8SO₃+Zn related mobile image

Файлът беше добавен в кошницата за сваляне

checked item scroll to the top