Vysoká úroda pšenice s NPK na počátku vegetace!

Mezi ozimými plodinami je řepka ozimá rostlinou s nejranější potřebou živin. Plodiny, které ihned po řepce potřebují pro rychlý počáteční růst dusík a ostatní ve vodě rozpustné živiny jsou také ozimý ječmen a ozimá pšenice. Pokud jsou dobré klimatické podmínky, je již možné začít s hnojením.


Množství dusíku při prvním hnojení závisí na vývojovém stadiu pšenice. Dobrou volbou bývá běžně 40 – 70 kg N na hektar


Nižší množství obvykle dostačuje, když má pšenice na podzim dostatek času pro růst nebo když je zaseta po plodině uvolňující dostatek N, jako je řepka ozimá nebo luštěniny.

Jestliže byla pšenice zaseta na konci podzimu a musela tudíž vytvářet veškeré odnože až na jaře nebo po plodině s vysokou potřebou N jako je kukuřice nebo slunečnice a také v případě, kdy je hodnota obsahu N v půdě minimální, doporučujeme při prvním hnojení aplikovat 70 kg N na hektar.

V podstatě je při prvním hnojení třeba aplikovat takové množství dusíku, aby jej zbylo dost i do začátku druhého hnojení, které provádíme ve fázi po odnožení na počátku sloupkování.

V případě produkce potravinářské pšenice by mělo být hnojeno ve třetí dávce 10 kg N na hektar a na tunu výnosu, pro zajištění vysokého obsahu bílkovin v zrnu. Kvalitativní - třetí přihnojení se provádí ve fázi na počátku metání.


Vysoká úroda pšenice s NPK na počátku vegetace! related desktop image Vysoká úroda pšenice s NPK na počátku vegetace! related tablet image Vysoká úroda pšenice s NPK na počátku vegetace! related mobile image
Jarní aplikace NPK přináší úrodu navíc

Ačkoliv se říká, že jsou ozimé obiloviny tolerantní vůči nedostatku PK, a že v letech s optimálním výskytem srážek přináší hnojení dusíkem často uspokojivou úrodu, zvýší průměrnou úrodu dodatečné hnojení P a K.

Úroda navíc je o to vyšší, čím slabší je půdní přísun fosforu a draslíku. V oblastech s vysokou úrodou a dostatkem srážek je stále patrnější nedostatek síry. Hnojiva NPK obsahují síru jako doplňující živinu. Při prvním jarním hnojení je potřeba plodiny 15 – 25 kg S na hektar zajišťována spolu s P a K tak, aby hnojivo tvořilo vyváženou směs živin pro ozimé obiloviny.


Vysoká úroda pšenice s NPK na počátku vegetace! related desktop image Vysoká úroda pšenice s NPK na počátku vegetace! related tablet image Vysoká úroda pšenice s NPK na počátku vegetace! related mobile image
První hnojení hnojivem NPK u ozimé pšenice na 4 lokalitách (polní zkoušky Bavaria, LfL) přineslo během 3 let ty nejlepší výsledky.
NAŠE DOPORUČENÍ PRO HNOJENÍ

Pro hnojení pšenice ozimé doporučujeme v první dávce aplikovat NAC 27 N (150 – 200 kg) vhodná je také aplikace dusíku v kombinaci se sírou VARIO 23 N +25SO3 (200 – 250 kg).


Na půdách slabě zásobených P a K a kde nebylo provedeno základní hnojení NPK na podzim doporučujeme aplikaci:

200 – 250 kg/ha COMPLEX 15/15/15 +8SO3+ Zn nebo 200 – 250 kg/ha COMPLEX 14/10/20 +11 SO3