Vysoká úroda pšenice s NPK na začiatku vegetácie!

Medzi ozimnými plodinami je repka ozimná plodinou s najskoršou potrebou živín. Plodiny, ktoré ihneď po repke potrebujú pre rýchly počiatočný rast dusík a ostatné vo vode rozpustné živiny, sú tiež ozimný jačmeň a ozimná pšenica. Ak sú dobré klimatické podmienky, je už možné začať s hnojením.


Množstvo dusíka pri prvom hnojení závisí na vývojovom štádiu pšenice. Dobrou voľbou býva 40 - 70 kg N na hektár


Nižšie množstvo zvyčajne postačuje, keď má pšenica na jeseň dostatok času na rast alebo keď je zasiata po plodine uvoľňujúcej dostatok N, ako je repka ozimná alebo strukoviny. 

Ak bola pšenica zasiata koncom jesene a musela tak vytvárať všetky odnože až na jar alebo po plodine s vysokou potrebou N ako je kukurica alebo slnečnica a tiež v prípade, keď je hodnota obsahu N v pôde minimálna, odporúčame pri prvom hnojení aplikovať 70 kg N na hektár. 

V podstate je pri prvom hnojení potrebné aplikovať také množstvo dusíka, aby ho zostalo dosť aj do začiatku druhého hnojenia, ktoré vykonávame vo fáze po odnožení na začiatku steblovania. 

V prípade produkcie potravinárskej pšenice by malo byť hnojenie v tretej dávke 10 kg N na hektár a tonu výnosu pre zaistenie vysokého obsahu bielkovín v zrne. Kvalitatívne - tretie prihnojenie sa vykonáva vo fáze na začiatku klasenia. 

Vysoká úroda pšenice s NPK na začiatku vegetácie! related desktop image Vysoká úroda pšenice s NPK na začiatku vegetácie! related tablet image Vysoká úroda pšenice s NPK na začiatku vegetácie! related mobile image
Jarná aplikácia NPK prináša vyššiu úrodu

Hoci sa hovorí, že oziminy sú tolerantné voči nedostatku P a K, a že v rokoch s optimálnym výskytom zrážok prináša hnojenie dusíkom často uspokojivú úrodu, dodatočné hnojenie s P a K zvýši priemernú úrodu. 

Úroda je o to vyššia, čím slabší je pôdny prísun fosforu a draslíka. V oblastiach s vysokou úrodou a dostatkom zrážok je stále evidentnejší nedostatok síry. Hnojivá NPK obsahujú síru ako doplňujúci živinu. Pri prvom jarnom hnojení je potreba plodiny 15 - 25 kg S na hektár zabezpečovaná spolu s P a K tak, aby hnojivo tvorilo vyváženú zmes živín pre oziminy. 

Vysoká úroda pšenice s NPK na začiatku vegetácie! related desktop image Vysoká úroda pšenice s NPK na začiatku vegetácie! related tablet image Vysoká úroda pšenice s NPK na začiatku vegetácie! related mobile image
Prvé hnojenie hnojivom NPK u ozimnej pšenice na 4 lokalitách (poľné skúšky Bavaria, LFL) prinieslo počas 3 rokov tie najlepšie výsledky.
Naše odporúčanie na hnojenie

Pre hnojenie pšenice ozimnej odporúčame v prvej dávke aplikovať NAC 27 N (150 - 200 kg) vhodná je aj aplikácia dusíka v kombinácii so sírou VARIO 23 N +25SO3 (200 - 250 kg).


Na pôdach slabo zásobených P a K a kde nebolo vykonané základné hnojenie NPK na jeseň odporúčame aplikáciu:


200 - 250 kg / ha COMPLEX 15/15/15 +8SO3+ Zn alebo 200 - 250 kg / ha COMPLEX 14/10/20 +11 SO3