Podzimní hnojení řepky ozimé

Podzimní hnojení řepky ozimé NPK hnojivy umožňuje dosáhnout vysoké výnosy!

O možných výnosech řepky se rozhoduje už na podzim. Abychom dosáhli vysokých výnosů, rostliny musí od zasetí do konce vegetace vytvořit 10 – 12 listů a průměr kořenů musí být minimálně 10 mm.  V tomto období řepka spotřebuje až 60 – 100 kg N/ha. Dusík dostupný z půdy obvykle tuto potřebu nepokryje. Proto je téměř standardem dodávat živiny na podzim v podobě minerálních hnojiv. 


Podmínky, za kterých je podzimní hnojení nezbytné 

 • Sláma z předcházející sklizně zůstává na poli
 • Zpožděné setí
 • Špatná mineralizace
 • Špatná příprava půdy 
 • Špatný růst v těžkých studených půdách
 • Špatné klíčení
 • Omezení růstu způsobené herbicidy
Podzimní hnojení řepky ozimé related desktop image Podzimní hnojení řepky ozimé related tablet image Podzimní hnojení řepky ozimé related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Řepka nepotřebuje jen dusík!

V porovnání s ostatními plodinami řepka odebírá vysoké množství fosforu, draslíku, hořčíku a síry. K výnosu 4 tun/ha odeberou rostliny z půdy 180 kg N/ha, 100 kg P2O5/ha, 200 kg K2O/ha a 55 kg S/ha. Tyto živiny musí být dostupné v půdě během celé vegetace. 

Množství živin odebraných z pole se sklizenou plodinou je menší – ve 4 tunách sklizeného semene se z půdy odebere 130 kg N, 70 kg P2O5, 50 kg K2O a 30 kg S.

Polní pokusy ukazují, že rostliny dobře zužitkují velké množství z dávky fosforu a dusíku aplikované na podzim.  Výnosy jsou vyšší v porovnání s porosty, které dostaly dávku fosforu a draslíku na jaře (viz graf).


Hnojivo COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn je v praxi nejlepší


Hnojení dávkou 50-60 kg fosforu a stejnou dávkou draslíku a asi  50 kg dusíku na ha splňuje potřeby řepky na podzim. 

Tam, kde se nehnojí chlévskou mrvou, doporučujeme následující množství minerálních hnojiv:

 • Optimální doba aplikace je ve stádiu 3-4 listů
 • Optimální množství: 350 kg/ha
Podzimní hnojení řepky ozimé related desktop image Podzimní hnojení řepky ozimé related tablet image Podzimní hnojení řepky ozimé related mobile image
Pokusy s hnojením řepky, na 2 stanovištích za dva roky, Rakousko. Hnojení NPK na podzim bylo efektivnější než hnojení NPK na jaře
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow