Podzimní hnojení řepky ozimé

Podzimní hnojení řepky ozimé NPK hnojivy umožňuje dosáhnout vysoké výnosy!

O možných výnosech řepky se rozhoduje už na podzim. Abychom dosáhli vysokých výnosů, rostliny musí od zasetí do konce vegetace vytvořit 10 – 12 listů a průměr kořenů musí být minimálně 10 mm.  V tomto období řepka spotřebuje až 60 – 100 kg N/ha. Dusík dostupný z půdy obvykle tuto potřebu nepokryje. Proto je téměř standardem dodávat živiny na podzim v podobě minerálních hnojiv. 


Podmínky, za kterých je podzimní hnojení nezbytné 

 • Sláma z předcházející sklizně zůstává na poli
 • Zpožděné setí
 • Špatná mineralizace
 • Špatná příprava půdy 
 • Špatný růst v těžkých studených půdách
 • Špatné klíčení
 • Omezení růstu způsobené herbicidy
Podzimní hnojení řepky ozimé related desktop image Podzimní hnojení řepky ozimé related tablet image Podzimní hnojení řepky ozimé related mobile image
Řepka nepotřebuje jen dusík!

V porovnání s ostatními plodinami řepka odebírá vysoké množství fosforu, draslíku, hořčíku a síry. K výnosu 4 tun/ha odeberou rostliny z půdy 180 kg N/ha, 100 kg P2O5/ha, 200 kg K2O/ha a 55 kg S/ha. Tyto živiny musí být dostupné v půdě během celé vegetace. 

Množství živin odebraných z pole se sklizenou plodinou je menší – ve 4 tunách sklizeného semene se z půdy odebere 130 kg N, 70 kg P2O5, 50 kg K2O a 30 kg S.

Polní pokusy ukazují, že rostliny dobře zužitkují velké množství z dávky fosforu a dusíku aplikované na podzim.  Výnosy jsou vyšší v porovnání s porosty, které dostaly dávku fosforu a draslíku na jaře (viz graf).


Hnojivo COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn je v praxi nejlepší


Hnojení dávkou 50-60 kg fosforu a stejnou dávkou draslíku a asi  50 kg dusíku na ha splňuje potřeby řepky na podzim. 

Tam, kde se nehnojí chlévskou mrvou, doporučujeme následující množství minerálních hnojiv:

 • Optimální doba aplikace je ve stádiu 3-4 listů
 • Optimální množství: 350 kg/ha
Podzimní hnojení řepky ozimé related desktop image Podzimní hnojení řepky ozimé related tablet image Podzimní hnojení řepky ozimé related mobile image
Pokusy s hnojením řepky, na 2 stanovištích za dva roky, Rakousko. Hnojení NPK na podzim bylo efektivnější než hnojení NPK na jaře