Jesenné hnojenie repky ozimnej

Jesenné hnojenie repky ozimnej NPK hnojivami umožňuje dosiahnuť vysoké výnosy

O možných výnosoch repky sa rozhoduje už na jeseň. Aby sme dosiahli vysoké výnosy, rastliny musia od výsevu do konca vegetácie vytvoriť 10 - 12 listov a priemer koreňov musí byť minimálne 10 mm. V tomto období repka spotrebuje až 60 - 100 kg N / ha. Dusík dostupný z pôdy zvyčajne túto potrebu nepokryje. Preto je takmer štandardom dodať živiny na jeseň v podobe minerálnych hnojív.


Podmienky, za ktorých je jesenné hnojenie nevyhnutné:


  • Slama z predchádzajúcej úrody zostáva na poli
  • Oneskorené siatie
  • Zlá mineralizácia
  • Zlá príprava pôdy
  • Zlý rast v ťažkých studených pôdach
  • Zlé klíčenie
  • Obmedzenie rastu spôsobené herbicídmi


Jesenné hnojenie repky ozimnej related desktop image Jesenné hnojenie repky ozimnej related tablet image Jesenné hnojenie repky ozimnej related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Repka nepotrebuje len dusík!

V porovnaní s ostatnými plodinami repka odoberá vysoké množstvo fosforu, draslíka, horčíka a síry. K výnosu 4 ton / ha odoberú rastliny z pôdy 180 kg N / ha, 100 kg P2O5 / ha, 200 kg K2O / ha a 55 kg S / ha. Tieto živiny musia byť dostupné v pôde počas celej vegetácie.

Množstvo živín odobratých z poľa so zozbieranou plodinou je menšie - v 4 tonách zozbieraného semena sa z pôdy odoberie 130 kg N, 70 kg P2O5, 50 kg K2O a 30 kg S.

Poľné pokusy ukazujú, že rastliny dobre zužitkujú veľké množstvo z dávky fosforu a dusíka aplikovanej na jeseň. Výnosy sú vyššie v porovnaní s porastmi, ktoré dostali dávku fosforu a draslíka na jar (viď graf).Hnojivo COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn je v praxi najlepšie


Hnojenie dávkou 50-60 kg fosforu a rovnakou dávkou draslíka a asi 50 kg dusíka na ha spĺňa potreby repky na jeseň.

Tam, kde sa nehnojí maštaľným hnojom, odporúčame nasledujúce množstvo minerálnych hnojív:

  • Optimálna doba aplikácie je v štádiu 3-4 listov
  • Optimálne množstvo: 350 kg / haJesenné hnojenie repky ozimnej related desktop image Jesenné hnojenie repky ozimnej related tablet image Jesenné hnojenie repky ozimnej related mobile image
Pokusy s hnojením repky, na 2 stanovištiach za dva roky, Rakúsko. Hnojenie NPK na jeseň bolo efektívnejšie ako hnojenie NPK na jar
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow