Jesenné hnojenie repky ozimnej

Jesenné hnojenie repky ozimnej NPK hnojivami umožňuje dosiahnuť vysoké výnosy

O možných výnosoch repky sa rozhoduje už na jeseň. Aby sme dosiahli vysoké výnosy, rastliny musia od výsevu do konca vegetácie vytvoriť 10 - 12 listov a priemer koreňov musí byť minimálne 10 mm. V tomto období repka spotrebuje až 60 - 100 kg N / ha. Dusík dostupný z pôdy zvyčajne túto potrebu nepokryje. Preto je takmer štandardom dodať živiny na jeseň v podobe minerálnych hnojív.


Podmienky, za ktorých je jesenné hnojenie nevyhnutné:


  • Slama z predchádzajúcej úrody zostáva na poli
  • Oneskorené siatie
  • Zlá mineralizácia
  • Zlá príprava pôdy
  • Zlý rast v ťažkých studených pôdach
  • Zlé klíčenie
  • Obmedzenie rastu spôsobené herbicídmi


Jesenné hnojenie repky ozimnej related desktop image Jesenné hnojenie repky ozimnej related tablet image Jesenné hnojenie repky ozimnej related mobile image
Repka nepotrebuje len dusík!

V porovnaní s ostatnými plodinami repka odoberá vysoké množstvo fosforu, draslíka, horčíka a síry. K výnosu 4 ton / ha odoberú rastliny z pôdy 180 kg N / ha, 100 kg P2O5 / ha, 200 kg K2O / ha a 55 kg S / ha. Tieto živiny musia byť dostupné v pôde počas celej vegetácie.

Množstvo živín odobratých z poľa so zozbieranou plodinou je menšie - v 4 tonách zozbieraného semena sa z pôdy odoberie 130 kg N, 70 kg P2O5, 50 kg K2O a 30 kg S.

Poľné pokusy ukazujú, že rastliny dobre zužitkujú veľké množstvo z dávky fosforu a dusíka aplikovanej na jeseň. Výnosy sú vyššie v porovnaní s porastmi, ktoré dostali dávku fosforu a draslíka na jar (viď graf).Hnojivo COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn je v praxi najlepšie


Hnojenie dávkou 50-60 kg fosforu a rovnakou dávkou draslíka a asi 50 kg dusíka na ha spĺňa potreby repky na jeseň.

Tam, kde sa nehnojí maštaľným hnojom, odporúčame nasledujúce množstvo minerálnych hnojív:

  • Optimálna doba aplikácie je v štádiu 3-4 listov
  • Optimálne množstvo: 350 kg / haJesenné hnojenie repky ozimnej related desktop image Jesenné hnojenie repky ozimnej related tablet image Jesenné hnojenie repky ozimnej related mobile image
Pokusy s hnojením repky, na 2 stanovištiach za dva roky, Rakúsko. Hnojenie NPK na jeseň bolo efektívnejšie ako hnojenie NPK na jar