První jarní hnojení řepky dusíkem

První dávka na počátku vegetace slouží pro regeneraci listové růžice a podporuje již nasazené listy a květy na vegetačním kuželu. Vedle tvorby květních pupenů v postranních výhonech podporuje růst hlavního výhonu do délky a pozdější odnožování rostlin. 


V důsledku nízkých teplot půdy v únoru/březnu nelze počítat s žádným významným zdrojem dusíku z půdy. Aby se rostlině umožnil rychlý start do vegetace, doporučuje se použití rychle působící nitrátový dusík. Dodatečná dávka síry podporuje zhodnocení dusíku v rostlině a zlepšuje výnos. NAC 27 N popř. VARIO 23 N + 25SO3 obsahují část dusíku ve formě nitrátu a umožňují tak řepce plynulé nastartování růstu.


Jak velká by tato první dávka měla být?

Málo vyvinuté porosty s méně než 6 listy vyžadují větší přihnojení, zatímco lépe vyvinuté rostliny přijaly víc dusíku na podzim a není třeba je tolik přihnojovat. V každém případě ale platí: Dusík se sírou přináší větší výnosy ve srovnání s přihnojením pouze dusíkem. 

Velikost dávky dusíku na počátku vegetace se řídí podle stavu vývoje rostlin. Porost s 30 rostlinami/m², které vytvořily 12 listů a vykazují průměr kořenového krčku 15 mm, přijaly již 100 – 130 kg N/ha, zatímco rostliny s 8 listy a 10 mm tloušťky kořenového krčku při stejné hustotě porostu přijaly cca 40–50 kg N/ha.
U slabě vyvinutých porostů bude jarní dávka hnojení podstatně větší než 2. dávka – pro přihnojení se zde osvědčilo 80 až 100 kg N/ha. Dobře vyvinuté porosty by měly dostat jako startovací dávku min. 50–70 kg N/ha.

První jarní hnojení řepky dusíkem related desktop image První jarní hnojení řepky dusíkem related tablet image První jarní hnojení řepky dusíkem related mobile image