První jarní hnojení řepky dusíkem

První dávka na počátku vegetace slouží pro regeneraci listové růžice a podporuje již nasazené listy a květy na vegetačním kuželu. Vedle tvorby květních pupenů v postranních výhonech podporuje růst hlavního výhonu do délky a pozdější odnožování rostlin. 


V důsledku nízkých teplot půdy v únoru/březnu nelze počítat s žádným významným zdrojem dusíku z půdy. Aby se rostlině umožnil rychlý start do vegetace, doporučuje se použití rychle působící nitrátový dusík. Dodatečná dávka síry podporuje zhodnocení dusíku v rostlině a zlepšuje výnos. NAC 27 N popř. VARIO 23 N + 25SO3 obsahují část dusíku ve formě nitrátu a umožňují tak řepce plynulé nastartování růstu.


Jak velká by tato první dávka měla být?

Málo vyvinuté porosty s méně než 6 listy vyžadují větší přihnojení, zatímco lépe vyvinuté rostliny přijaly víc dusíku na podzim a není třeba je tolik přihnojovat. V každém případě ale platí: Dusík se sírou přináší větší výnosy ve srovnání s přihnojením pouze dusíkem. 

Velikost dávky dusíku na počátku vegetace se řídí podle stavu vývoje rostlin. Porost s 30 rostlinami/m², které vytvořily 12 listů a vykazují průměr kořenového krčku 15 mm, přijaly již 100 – 130 kg N/ha, zatímco rostliny s 8 listy a 10 mm tloušťky kořenového krčku při stejné hustotě porostu přijaly cca 40–50 kg N/ha.
U slabě vyvinutých porostů bude jarní dávka hnojení podstatně větší než 2. dávka – pro přihnojení se zde osvědčilo 80 až 100 kg N/ha. Dobře vyvinuté porosty by měly dostat jako startovací dávku min. 50–70 kg N/ha.

První jarní hnojení řepky dusíkem related desktop image První jarní hnojení řepky dusíkem related tablet image První jarní hnojení řepky dusíkem related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow