Prvé jarné hnojenie dusíkom

Prvá dávka je nevyhnutná pre vytvorenie listovej ružice a podporuje nasadenie listov a neskôr aj kvetov vo vegetačnom vrchole. Okrem tvorby kvetných pukov na postranných výhonoch podporuje aj rast hlavného výhonu, jeho výšku a vetvenie.


V dôsledku nízkych teplôt pôdy nie je možné počítať s významným prísunom N z pôdy.  Aby sme rastline umožnili rýchly nástup vegetovania odporúča sa použiť nitrátový dusík. Dodatočná dávka S podporuje využiteľnosť N a zlepšuje výnos.


V akej dávke je treba hnojiť?

Málo zapojené porasty s menej ako 6 listami vyžadujú vyššiu dávku dusíka. V každom prípade ale platí, že v dusík kombinácii so sírou prináša u repky vyššie výnosy ako hnojenie len dusíkom. 


Veľkosť dávky N na začiatku vegetácie sa riadi stavom porastu po prezimovaní. Porast s  30 rastlinami/m², ktoré vytvorili až 12 listov s priemerom krčka 15 mm prijali už  100 – 130 kg N/ha, zatiaľ čo rastliny s 8 listami a priemerom krčka 10mm prijali  cca 40–50 kg N/ha.

U slabo vyvinutých porastov by mala byť dávka N podstatne vyššia ako pri druhej dávke 80 až 100 kg N/ha. Dobre vyvinuté porasty by mali dostať štartovaciu dávku min. 50–70 kg N/ha.

Prvé jarné hnojenie dusíkom related desktop image Prvé jarné hnojenie dusíkom related tablet image Prvé jarné hnojenie dusíkom related mobile image