UKONČETE HNOJENÍ ŘEPKY DUSÍKEM

První dávka dusíku na počátku vegetace slouží pro regeneraci listové růžice a podporuje již nasazené listy a květy na vegetačním kuželu. Dobře vyvinuté porosty měly v letošním roce dostat jako startovací dávku min. 50–70 kg N/ha. Druhou dávku dusíku doporučujeme aplikovat na konci března na počátku prodlužovacího růstu.


Druhá dávka dusíku na počátku prodlužovacího růstu podporuje u řepky růst bočních lodyh. Tím je zajištěno zásobení dusíku do fáze květu a pozdější tvorby plodu, aby byla zajištěna dobrá tvorba šešulí a pozdější dobrá tvorba semen. Porosty řepky přijímají v období před nasazením květů až 75% celkového množství dusíku. Protože se při nízkých teplotách půdy nedá počítat s žádným významným dodatečným přísunem, měla by se druhá dávka aplikovat včas před tvorbou květních pupenů na hlavním stonku. Velikost druhé dávky dusíku se řídí podle dosud aplikovaného množství. Porosty, které prošly zimou jako dobře vyvinuté a byly tedy méně přihnojovány, dostanou hlavní přísun dusíku v druhé dávce na jaře. Porosty, které byly na jaře slabě vyvinuté nebo byly později přihnojované, naproti tomu dostanou cca 2/3 množství dusíku na jaře v první dávce a 1/3 dusíku v druhé dávce.

Optimální výnos dosáhneme s celkovým množstvím 160 – 180 kg N na hektar (součet podzimní, první a druhé jarní dávky).

UKONČETE HNOJENÍ ŘEPKY DUSÍKEM   related desktop image UKONČETE HNOJENÍ ŘEPKY DUSÍKEM   related tablet image UKONČETE HNOJENÍ ŘEPKY DUSÍKEM   related mobile image
Naše doporučení

60 – 80 kg N/ha (220 – 300 kg/ha NAC 27 N)