Ukončite hnojenie repky dusíkom

Prvá aplikácia na začiatku vegetácie slúži na regeneráciu listovej ružice a stimuluje rast listov a kvetov na vegetačnom kuželi. Toto hnojenie sa uskutočnilo v tomto roku v rozsahu 50 - 70 N/ha. Druhú aplikáciu odporúčame do konca marca na začiatku stonkovania


Druhé prihnojenie dusíkom na začiatku predlžovacieho rastu pri tvorbe vetvenia zvyšuje tiež dĺžku bočných výhonov. Toto hnojenie zaisťuje prísun dusíka vo fáze nasadzovania kvetov a plodov, výsledkom čoho je vysoké množstvo semien v šešuliach. V období pred nasadením kvetov prijíma repka až 75 % svojej celkovej potreby dusíka. Vďaka nízkym pôdnym teplotám prebieha veľmi nízka mineralizácia dusíka z pôdy. V dôsledku toho je potrebné vykonať druhé prihnojenie pred vznikom kvetných pupeňov. Množstvo dusíka pre druhé prihnojenie závisí od množstva, ktoré bolo aplikované na jeseň plus prvé jarné prihnojenie. Plodiny, ktoré sa dobre vyvíjali na jeseň, obvykle dostávajú pri prvom jarnom prihnojení menej dusíka a hlavnú dávku dusíka dostanú až pri druhom hnojení v štádiu na začiatku predlžovacieho rastu. Repka so slabším vývojom dostáva pri prvom jarnom prihnojovaní najprv asi 2/3 celkovej dávky dusíka a zostávajúcu 1/3 pri druhom prihnojení. Optimálnu úrodu dosiahnete s celkovým množstvom 160 – 180 kg N na hektár (súčet jesennej, prvej jarnej a druhej jarnej dávky).

Ukončite hnojenie repky dusíkom  related desktop image Ukončite hnojenie repky dusíkom  related tablet image Ukončite hnojenie repky dusíkom  related mobile image
Naše odporúčanie

60 – 80 kg N/ha (220 – 300 kg/ha  NAC 27 N)