Které živiny aplikovat u řepky?

I když se sklizní odčerpá z pole pouze relativně malé množství základních živin cca 50-60 kg/ha fosforu a 40-50 kg/ha  draslíku, odebere si celá rostlina relativně velká množství (cca 100 kg/ha fosforu a 200 kg/ha draslíku), které jsou buď obsaženy v půdě, nebo se musí v době růstu přidávat hnojením. 


Minulé roky ukázaly, že hnojení NPK na jaře přináší podstatně vyšší výnos než hnojení pouze dusíkem, pokud základní živiny nebyly přidány již na podzim. V případě, že se hnojilo fosforem a draslem již na podzim (statková nebo minerální hnojiva), nabízí se na první jarní dávku použití hnojiv s obsahy dusičnanů a síry. Rok 2020 ukázal u řepky značný účinek hnojení síry na výnosy.


Které živiny aplikovat u řepky? related desktop image Které živiny aplikovat u řepky? related tablet image Které živiny aplikovat u řepky? related mobile image
Pokusy s hnojivem N+S u řepky ozimé ukázaly významný účinek na zvýšení výnosu (Pokusy hnojení LAT Nitrogen, 4 stanoviště OÖ). N+S: po 30 kg S/ha
Naše doporučení pro hnojení

Rána s mínusovými teplotami jsou ideální pro přihnojování ozimů. Je však třeba poznamenat, že velká část mineralizovaného dusíku bude rostlinami přijímána až v pozdějším období, takže je nutná i NAC aplikace na podporu vegetačního a stimulačního růstu.


Hnojení řepky se doporučuje v první dávce průmyslovým hnojivem s doplněním dusíku a síry (například s 300 kg/ha VARIO 23 N +25SO3), ale velmi vhodná je také aplikace NAC 27 N (250 Kg/ha).


Na půdách slabě zásobených P a K a kde nebylo provedeno základní hnojení NPK doporučujeme pro řepku:

400 - 500 kg/ha COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn nebo

400 - 500 kg/ha COMPLEX 14/10/20 +11SO3