Ktoré živiny aplikovať u repky?

Aj napriek tomu, že z pôdy sa odčerpá relatívne malé množstvo základných živín cca 50-60 kg/ha fosforu a 40-50 kg/ha  draslíka, celá rastlina si odoberie relatívne veľké množstvo živín  (cca 100 kg/ha fosforu a 200 kg/ha draslíka), ktoré sú buď obsiahnuté v pôde, alebo sa musia dodať počas rastu hnojením.


Minulé roky ukázali, že hnojene NPK na jar prináša vyšší výnos ako hnojenie iba N, pokiaľ neboli základné živiny dodané na jeseň. V prípade že P a K boli dodané na jeseň, odporúča sa prvá dávka  vo forme dusičnanu a síry. Rok 2020 ukázal pri repke hnojenej N a S značný účinok.

Ktoré živiny aplikovať u repky? related desktop image Ktoré živiny aplikovať u repky? related tablet image Ktoré živiny aplikovať u repky? related mobile image
Pokusy s hnojivom N+S u repky ozimnej ukázali významný účinok na zvýšenie výnosu (pokusy hnojenia LAT Nitrogen, 4 stanovištia v Hornom Rakúsku). N+S po 30 kg S/ha
Naše odporúčania pre hnojenie

Rána s mínusovými teplotami sú ideálne pre prihnojovanie oziminy. Treba však poznamenať, že veľká časť mineralizovaného dusíka bude rastlinami prijímané až v neskoršom období, takže je nutná aj aplikácia s NAC 27 N na podporu vegetačného a stimulačného rastu.


Hnojenie repky sa odporúča v prvej dávke priemyselným hnojivom s doplnením dusíka a síry (napríklad s 300 kg / ha VARIO 23 N + 25SO3), ale veľmi vhodná je aj aplikácia NAC 27 N (250 kg/ha)


Na pôdach slabo zásobených P a K a kde nebolo vykonané základné hnojenie NPK odporúčame pre repku:

400 - 500 kg / ha COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn alebo

400 - 500 kg / ha COMPLEX 14/10/20 +11SO3