Az NPK műtrágyák fizikai paraméterei

MI AZ, AMI FONTOS, ÉS MIÉRT FONTOS?


A modern repítőtárcsás műtrágyaszórók akár 18-24-36 méteres munkaszélességgel is dolgoznak. Ez viszont a legmagasabb szintű technikai es mechanikai követelményeket támasztja mind a műtrágyaszóró, mind a műtrágya felé. Minél nagyobb a szórásszélesség, annál jobb, egységesebb minőségű műtrágya szükséges.


Miről ismerhetők fel a jó minőségű műtrágyák?
A modern röpítőtárcsás műtrágyaszórók a másodperc egytized része alatt gyorsítják fel a szemcséket 150 km/h sebességre. Ilyenkor a műtrágyaszemcséket rendkívül nagy mechanikai erőhatás éri. Azon műtrágyák, melyek nem bírják ki ezt az extrém hatást, negatívan befolyásolhatják a termés mennyiségét és minőségét. A műtrágyák fizikai tulajdonságai tehát nagymértékben befolyásolják a szórhatóságot és szórásképet.
Kerek, sima, kemény és nehéz szemcsék – ezek azok a tulajdonságok, melyek szükségesek az optimális kijuttatáshoz.


A szemcse alakja és keménysége
A piacon háromféle műtrágya elérhető: granulált, prillezett es kompaktált. Minél kerekebb és simább a szemcse, annál egyenletesebben és messzebbre repül. Azt, hogy a szórásképet mennyire befolyásolja az oldalszél, az ún. Cw vagy Cd-érték, azaz a légellenállási együttható mutatja meg. Minél alacsonyabb ez az érték, annál kerekebb és szabályosabb a szemcse, így jobbak a repülési tulajdonságai és kevésbé befolyásolja a repülési ívet az oldalszél. Ezek mellett minél keményebb a szemcse, annál kisebb a lehetősége, hogy már a repítőtárcsán széttörjön. A széttört szemcsékből por képződik, ami rontja a műtrágya szemcseméret-eloszlását.


Sűrűség
A műtrágya sűrűségét (fajsúlyát) általában kilogramm/köbméterben (kg/m3) adják meg. Ugyanazon szemcseméret esetén a nagyobb fajsúlyú szemcsék messzebbre repíthetők, mint a könnyebbek. Ezáltal az átfedési zóna szélesedik: minél nagyobb a műtrágya sűrűsége, annál jobb lesz a szórás minősége. A felhasználónak mindig figyelnie kell a műtrágya fajsúlyára, főleg amennyiben kevert műtrágyát használ. Az eltérő sűrűségű műtrágyákból készült keverék röpítőtárcsás szóróval egyáltalán nem juttatható ki egyenletesen.


Kopás, porképződés, csomósodás
A szállítás és kiszórás közben fellépő mechanikai erőhatások a műtrágyaszemcsék kopását idézik elő. A műtrágya kopásállósága fontos minőségi jellemző, melyet a gyártók különböző bevonatokkal szoktak javítani. A porfrakció rontja a szórásképet, magasabb környezeti terhelést jelent, és nehezíti a munkakörülményeket. A por a traktor nyomvonalában többlet műtrágya-kijuttatást okoz, és a tárolás alatt hozzájárul a csomósodáshoz, összeálláshoz.


Szemcseméret
Fontos, hogy a műtrágya szemcsemérete egy adott intervallumon belül legyen, ez adja a szemcseméreteloszlást. Ugyanolyan sűrűség esetén a nagyobb szemcsék messzebbre, a kisebbek közelebbre repülnek, így lesz a jó szóráskép háromszög alakú. Egy jó műtrágya szemcséinek 90%-a 2,2-5,0 mm közötti átmérővel rendelkezik.

Az NPK műtrágyák fizikai paraméterei related desktop image Az NPK műtrágyák fizikai paraméterei related tablet image Az NPK műtrágyák fizikai paraméterei related mobile image
MIÉRT FONTOS MINDEZ?


Minél jobb minőségű a műtrágya, annál egyenletesebb a szóráskép. Az pedig, hogy minden egyes növény nagyjából azonos mennyiségű tápanyaghoz jusson, kulcsfontosságú a későbbi egyszerre fejlődés és érés szempontjából, ami nem utolsósorban a betakarítás minőségét is befolyásolni fogja.
Érdemes megfontolni, hogy több – különböző méretű és alakú szemcsékből álló – műtrágya keverékét, vagy granulált műtrágyát válasszunk. A kevert műtrágyák alkalmazása sokszor problémás, mivel a szemcsék különböző fizikai tulajdonságai miatt szinte lehetetlen ezekkel a termékekkel egyenletes szórásképet elérni.


Egyenletes szóráskép, több termés
A legtöbb esetben az egyenetlen szóráskép következményei szabad szemmel nem láthatóak, ezért észrevétlenek maradnak. 25%-os szórási hiba még nem észrevehető, viszont a termésveszteség már jelentős. Amikor a színbeli eltérések már szabad szemmel is megfigyelhetők, a szórási hiba már magasabb, mint 30%.


A nem megfelelő szóráskép következményei:
• gyengébb, egyenetlen minőség (fehérje- és olajtartalom)
• nagyobb fogékonyság a betegségekre
• betakarítási problémák
• magasabb szárítási költségek, elhúzódó érés
• megnövekedett környezetterhelés azokban a sávokban, amelyek túl sok műtrágyát kapnak


Egy jól megválasztott NPK-műtrágyával akár ötféle tápanyag is kijuttatható egyetlen művelet során (például COMPLEX 15/15/15 +8SO3+Zn). A műtrágya nagyobb koncentrációja azt jelenti, hogy a szükséges tiszta hatóanyag-mennyiséget hektáronként kevesebb műtrágya kijuttatásával érhetjük el. A LAT Nitrogen COMPLEX műtrágyák minden egyes szemcséje a formulának megfelelő arányban tartalmazza az összes tápanyagot. Ezáltal a szegregáció (a különböző tulajdonságú műtrágyaszemcsék elkülönülése, rétegződése) miatt nem léphet fel szórási hiba, minden növény azonos mennyiségű tápanyagot kap.
Az NPK műtrágyák fizikai paraméterei related desktop image Az NPK műtrágyák fizikai paraméterei related tablet image Az NPK műtrágyák fizikai paraméterei related mobile image
MIÉRT ÉRDEMES ELLENŐRIZNI A SZÓRÁSKÉPET?


A kereskedelmi forgalomban levő műtrágyák szórási tulajdonságait rendszeresen vizsgálják zárt, ellenőrzött körülmények között. Az így megállapított beállítási értékeket tüntetik fel a gépgyártók a használati utasításokban. Ezen értékek azonban mesterséges körülmények közötti szórási próbákból származnak. A kedvezőtlen időjárási vagy tárolási körülmények megváltoztathatják a műtrágya szórási tulajdonságait. Ezért szükséges lehet a szántóföldi szórások alkalmával az adott műtrágyaszóró újrakalibrálása. A jó szóráskép grafikonja lapos háromszög alakú, széles átfedési területekkel. Csak igy lehetséges a többszörös átfedés, amivel a szórási hibák kiküszöbölhetőek. Az ellenőrzést mindenki saját maga elvégezheti rövid idő alatt, egy hordozható szóráskép-ellenőrző mérőtálca készlet segítségével.


A LAT Nitrogen COMPLEX NP- és NPK-műtrágyái a legkiválóbb minőséget képviselik. Egyenletes szemcseméretüknek és alacsony portartalmuknak köszönhetően akár vetéssel egy menetben, starterként is kijuttathatók. Válassza Ön is a minőséget!

Az NPK műtrágyák fizikai paraméterei related desktop image Az NPK műtrágyák fizikai paraméterei related tablet image Az NPK műtrágyák fizikai paraméterei related mobile image