Pre pšenicu naplánujte hnojenie s NPK!

Ktoré faktory hovoria za jesenné hnojenie?

Ontogenetický vývin pšenice, priamo súvisiaci s jej výživou, začína už na úrovni zrna. Pri jeho napučaní sa mobilizuje činnosť enzýmov vplyvom ktorých sa zložité látky (škrob, disacharidy atď.) premieňajú na jednoduché látky,ktoré zárodok využíva pre svoj rast. Od „materskej“ výživy závisí kvalita zakorenenia rastlín (prechod na výživu z pôdy) a ich ďalší rast. 


Počas zimy a skoro na jar je odber živín nízky, nakoľko rastlina ešte netvorí väčšie množstvo biomasy. Príjem živín rastlinami sa zvyšuje počas predlžovacieho rastu, vrcholu dosahuje väčšinou v dobe kvitnutia. V období klasenia prichádza k väčšej spotrebe draslíka než dusíka, ku koncu vegetácie sa príjem draslíka znižuje.


Je teda dôležité, zaistiť ich dostatok v tých fázach rastu, v ktorých sú najviac potrebné.

Celková potreba živín na 1 tonu základnej produkcie pšenice ozimnej vrátane slamy predstavuje podľa odrody 25–30 kg N, 13 kg P2O5 (5,7 kg P) a 25 kg K2O (21 kg K). Potreba živín v jednotlivých rastových fázach nie je rovnaká. Ak sa v jednotlivých rastových fázach v plnej miere splnili požiadavky ozimnej pšenice na živiny, v súlade s jej biologickými vlastnosťami, vysoká úroda sa formuje už na začiatku vegetácie. V období diferenciácie klasu a tvorby kláskov sa dusík a fosfor majú nachádzať v správnom pomere. Dostatok fosforu v pôdnom roztoku v tomto období priaznivo vplýva na výšku úrody. Keďže základy klasu sa vytvárajú a jeho prvky (pri priaznivom počasí) sa diferencujú už na jeseň, celú dávku fosforu, draslíka, časť dusíka v hnojivách (asi 20–25 kg/ha), zvlášť na chudobných pôdach, pri neskorej sejbe treba aplikovať na jeseň pred sejbou.


Netreba zabúdať na synergiu prijímania P a K so sírou. Z toho dôvodu doporučujeme používať NPK hnojivá kombinované zo sírou.


COMPLEX 15/15/15 +7SO3+Zn    120kg/ha

COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn          100kg/ha

COMPLEX 14/10/20 +10SO3        150kg/haPre pšenicu naplánujte hnojenie s NPK!  related desktop image Pre pšenicu naplánujte hnojenie s NPK!  related tablet image Pre pšenicu naplánujte hnojenie s NPK!  related mobile image