Hnojenie lúk – správny základ výroby mlieka!

Na poľnohospodárskych farmách so živočíšnou výrobou má produkcia maštaľného hnoja vplyv na celkové hnojenie. Pri aplikácii 50-60 m3 zabezpečíme vyrovnanú bilanciu fosforečnanov. Existuje tu však jasná potreba  N pre vyvážené hnojenie v závislosti od obsahu humusu v pôde. Štruktúra  obsahu  živín určuje výnos a ďalšiu potrebu hnojenia vo výške 100-150 kg N prostredníctvom priemyselných hnojív.Nezabudnite na fosfor a draslík!

Historicky veľká časť trávnatých plôch je slabo zásobená fosforom. Štúdie z posledných desaťročí preukázali, že v 80% oblastí je úroveň dodávok fosforu a draslíka nedostatočná . Na farmách, ktoré zintenzívnili hnojenie trvalých trávnych porastov vidno zmenu trendu. Hnojenie sírou

Síra zlepšuje základné kvalitatívne parametre objemového krmiva. Síra je súčasťou bielkovín a pri jej nedostatku sa tvoria menej čisté proteíny. Aby rastliny mohli optimálne zabudovať a transformovať dusík, je dôležité zabezpečiť jej dostatočný prísun.

Ako rozpoznať nedostatok síry? Príznaky sú podobné ako pri nedostatku dusíka, to znamená, že rastliny majú svetlozelené až žlté listy, neduživý vzhľad a ich vývin sa spomaľuje.


Hnojenie  lúk – správny základ výroby mlieka! related desktop image Hnojenie  lúk – správny základ výroby mlieka! related tablet image Hnojenie  lúk – správny základ výroby mlieka! related mobile image
Naše doporučenia pre hnojenie trvalých trávnatých porastov


Príklad : 5-6 kosieb, 55 m³ maštaľného hnoja/rok, dodatočne  doplnené dusíkatým hnojivom v dávke 100-150 kg / ha


Fosfor a draslík vybilancovaná dávka:

1 x 200-300 kg / ha VARIO 23 N +25SO3 45-70 kg N, 30 kg S / ha

1 x 200-300 kg / ha NAC 27 N 54-80 kg N

 

Pri zvýšenej potrebe fosforu doporučujeme

1 x 200-300 kg / ha COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn 40-60 kg N, 40-60 kg P2O5, a 10 kg S

1 x 200-300 kg / ha NAC 27 54-80 kg N