Съвети за приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТВЪРД ГРАНУЛИРАН ТОР
Правилното приложение на тора представлява възможно най-точното и равномерно разпределение на гранулите по полето, посредством тороразпръсквачка. Тороразпръсквачката може да бъде от центробежен, механичен или пневматичен тип.• При центробежното или механичното разпръскване торът се привежда в движение от въртящ се диск или от осцилираща тръба, така нареченото повърхностно разпръскване.• При пневматичното разпръскване устройството за разпръскване представлява рейка, която се задвижва механично и гранулите се привеждат в движение по пневматичен път. Най-разпространената система във Франция е центробежното разпръскване. В този случай гранулите на тора падат от бункер върху въртящ се диск с лопатки, които ускоряват потока от гранулите. След това гранулите се изхвърлят с голяма скорост от диска към всяка от страните. За успешното разпръскване трябва да обърнете внимание на• настройката на тороразпръсквачката,• почвата и на атмосферните условия по време на разпръскването (слаб вятър, суха почва без коловози),• избора на тор с подходящи физични характеристики.
Разпръскването с центробежен разпределител се характеризира с двойно вариране на разпределянето:• по посоката на движение на трактора (което зависи от разстоянието на изхвърляне).• по посока перпендикулярна на движението (напречна посока). При напречната посока разпределянето варира значително: в края на широчината на разпръскване количеството на тора е по-малко.
Поради това, припокриването на широчините на разпръскване във всяка посока е от голяма значение, за да се може да се приложи желаната доза. Следователно равномерното разпръскване на торовете зависи от правилното припокриване на широчините на торовете:• по отношение на мястото, с правилна зона на припокриване• по отношение на дозата: доза при ход напред + доза при ход назад = 100% от дозата При посоката на движение на трактора варирането на разпределението е малко, даже нулево, като зависи от промените на скоростта на движение на трактора.
НАСТРОЙКИ НА ТОРОРАЗПРЪСКВАЧКАТА
Тороразпръсквачките трябва да се регулират за даден вид тор на предварително определена работна широчина. Настройките на тороразпръсквачката се предоставят в наръчник или онлайн (скорост, височина, ъгъл на лопатките и др.). Важни променливи Производителност: производителност = Доза в кг/хектар х Работна ширина х Скорост на движение Това също е и разстоянието между точките на припокриване между ходовете. В големите участъци със земеделски култури ширината на разпръскване се увеличава, например във Франция (зърнени култури, царевица, рапица, цвекло и картофи), ширината на разпръскване се увеличила от средно 24 метра през 1995 до 28 метра през 2005 година, като тенденцията е към 36 метра, или към даже още по-големи ширини. (източник COMIFER-2009). Земеделецът трябва да се убеди, че машината за разпръскване на тора е подходяща за съответната ширина и да избере правилния тор. Торовете нямат еднакви характеристики на разпръскване, като те зависят от избраната ширина.