Savjeti za primjenu

PRIMJENA KRUTOG GRANULIRANOG GNOJIVA

Ispravna primjena gnojiva sastoji se od distribucije gnojiva što je moguće preciznije, ravnomjernije i ujednačenije po polju s pomoću rasipača gnojiva. Rasipač može biti centrifugalni, pneumatski ili s klatećom cijevi.

  • Kod centrifugalnog rasipanja ili rasipanja s klatećom cijevi rotirajući disk ili oscilirajuća cijev pokreću gnojivo, što se naziva široko rasipanje.
  • Kod pneumatskog rasipanja uređaj za rasipanje je vodilica koja se puni mehanički, a granule se pokreću pneumatski. Najčešće korišten sustav u Francuskoj jest centrifugalno rasipanje. U tom slučaju granule gnojiva ispadaju iz lijevka u rotirajući disk, koji ima lopatice koje ubrzavaju protok granula. Granule se zatim izbacuju velikom brzinom dalje od diska i bacaju na obje strane podnožja redova.


Za uspješno raspršivanje potrebno je obratiti pozornost na sljedeće

  • prilagodbu rasipača gnojiva
  • tlo i vremenske uvjete tijekom rasipanja (slab vjetar, suho tlo bez brazdi)
  • odabir gnojiva s odgovarajućim fizičkim značajkama.

Rasipanje centrifugalnim rasipačem ima dvije vrste distribucije:

• u smjeru kretanja traktora (što ovisi o udaljenosti izbacivanja).

• u smjeru okomitom na kretanje (poprečni smjer).

U poprečnom smjeru distribucija značajno varira: količina gnojiva manja je na krajevima širine.

Savjeti za primjenu related desktop image Savjeti za primjenu related tablet image Savjeti za primjenu related mobile image

Zbog toga, od ključne važnosti je preklapanje širina u oba smjera radi primjene potrebne doze. Ravnomjerno rasipanje gnojiva stoga ovisi o pravilnom preklapanju širina gnojidbe:

• u smislu lokacije, s odgovarajućim područjem preklapanja

• u smislu doze: doza na izlazu + doza na povratku = 100 % doze


U smjeru kretanja traktora varijacija je distribucije niska ili čak ne postoji te ovisi o varijaciji brzine kretanja traktora.

Savjeti za primjenu related desktop image Savjeti za primjenu related tablet image Savjeti za primjenu related mobile image
PRILAGOĐAVANJE RASIPAČA
Strojevi za rasipanje gnojiva moraju se prilagoditi za pojedino gnojivo na prethodno određenu radnu širinu. Prilagođavanja rasipača navedena su u knjizi za prilagođavanje ili na internetu (brzina, visina, kut lopatica itd.). Važne varijable Izlaz: izlaz = doza u kg/ha x radna širina x brzina kretanja Radna širina: udaljenost između dva susjedna prohoda rasipača. To je također udaljenost između točki preklapanja između prohoda. Širina je u porastu: npr. u Francuskoj, na velikim površinama usjeva (strne žitarice, kukuruz, uljana repica, šećerna repa i krumpir), širina je porasla s prosječna 24 metra 1995. na 28 metara 2005. godine, s trendom porasta do 36 metara ili čak i više. (izvor COMIFER-2009) Poljoprivrednik se mora uvjeriti da je stroj za rasipanje gnojiva prikladan za potrebnu širinu te odabrati odgovarajuće gnojivo. Gnojiva nemaju jednaka svojstva rasipanja, a ona ovise o odabranoj širini.