Saveti za primenu đubriva

PRIMENA ČVRSTOG GRANULISANOG ĐUBRIVA
Ispravna primena đubriva podrazumeva raspodelu đubriva na polju uz pomoć rasipača što je moguće preciznije, ravnomernije i ujednačenije . Rasipač može da bude centrifugalnog, klatnastog ili pneumatskog tipa.• Pri upotrebi rasipača centrifugalnoj ili klatnastoj tipa, đubrivo izbacuje rotacioni disk ili oscilujuća cev, što se zove centrifugalno rasipanje.• Kod pneumatske primene, sredstvo za pogon je šina koja se pokreće mehanički i granule se izbacuju pneumatski. Centrifugalna primena je najčešće korišćeni sistem u Francuskoj. U tom slučaju, granule đubriva ispadaju iz levka na rotacioni disk koji ima lopatice kojima se ubrzava tok granula. Granule se zatim velikom brzinom izbacuju s diska na obe strane prohoda. Da bi vaša primena bila uspešna, potrebno je da obratite pažnju na• podešavanje rasipača đubriva,• vremenske uslove i uslove zemljišta (slab vetar, suvo neobrađeno zemljište)• izbor đubriva odgovarajućih fizičkih karakteristika.
Primenu centrifugalnog rasipača karakteriše dvostruko podešavanje:• u smeru kretanja traktora (koja zavisi od daljine bacanja).• u pravcu vertikalnom u odnosu na pravac kretanja (dijagonalni pravac). U dijagonalnom pravcu raspodela značajno varira. Količina đubriva je manja na krajevima širine primene.
Saveti za primenu đubriva related desktop image Saveti za primenu đubriva related tablet image Saveti za primenu đubriva related mobile image
Zbog toga je neophodno da se širine primene u svakom pravcu preklapaju kako bi se primenila potrebna doza. Ujednačena primena đubriva tako zavisi od odgovarajućeg preklapanja širina đubriva:• u smislu lokacije, s pravilnom oblašću preklapanja• u smislu doze: doza na izlazu + doza na povratku =100% doze U pravcu kretanja traktora varijacija raspodele je niska, ili je čak nema, i zavisi od varijacije brzine kretanja traktora.
Saveti za primenu đubriva related desktop image Saveti za primenu đubriva related tablet image Saveti za primenu đubriva related mobile image
PODEŠAVANJE RASIPAČA
Mašine za primenu đubriva moraju da budu podešene za određeno đubrivo predefinisanom radnom širinom. Podešavanja rasipača se mogu naći u pratećim knjigama ili na internetu (brzina, visina, ugao lopatice itd.) Važne promenljive Izlaz: izlaz = Doza u kg/ha x Radna širina x Brzina kretanja Radna širina: udaljenost između dva susedna prolaza rasipača. To je takođe udaljenost između tačaka preklapanja između prelaza. Širina primene se povećava. Na primer, u Francuskoj u oblastima s velikim usevima (žitarice, kukuruza, uljana repica, repa i krompir), širina primene je porasla s prosečna 24 metra 1995. godine do 28 metara 2005. godine, s trendom rasta na 36 metara ili čak više od toga. (izvor COMIFER-2009) Poljoprivredni proizvođač mora da proveri da li je mašina za primenu đubriva kompatibilna s potrebnom širinom i da izabere odgovarajuće đubrivo. Đubriva nemaju ista svojstva za primenu i ona zavise od izabrane širine.