• Структура на почвата
  crop soil texture
  леки до средно тежки, рохкави почви
 • Минимална температура
  crop temperature icon
  растеж от 8° C
 • pH
  Картофи crop pH value
  толерантни на леко кисели до леко алкални почви; оптимално pH: 5,5 – 7,5
 • Валежи
  Картофи crop rainfall value
  мин. 160 л/м2
 • Яровизация
  Картофи crop vernalisation
  3 – 4 седмици при 8 – 12° C аериране
 • Гъстота на растенията
  crop density
  в зависимост от датата и сорта 3 – 4 клубена/м²
 • Дълбочина на засяване
  crop seeding depth
  10-12 cm
Картофи
Картофите (Solanum tuberosum) принадлежат към род Кучешко грозде.
Картофите са изключително добре адаптирани към нашия климат, но въпреки това не са толерантни на слани и  имат високи потребности от вода. За постигане на високи добиви е необходимо равномерно разпределение на валежите. При достатъчно валежи (>160 л/м²) и добро разпределение през месеците от май до август, могат да се очакват добиви до 50 тона/хектар.
Важни факти
 • Здрави картофи за семе и рохкава почва
 • достатъчно подхранване с калий и фосфор през есента и рано напролет
 • подходящ азотен тор преди оформяне на лехите
 • торене с калий през есента или NPK торове с ниско съдържание на хлор през пролетта.
Обща информация
Обща информация
Необходимост от хранителни елементи
Необходимост от хранителни елементи
Торене
Торене
ЗА КАРТОФИТЕ ДОСТАТЪЧНОТО СНАБДЯВАНЕ С ВОДА Е ОТ КРИТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ
Картофите не са взискателни към типа почва. Те се развиват добре както на песъчливи, така и на тежки почви. Най-добрите места за засаждане на картофите са хумусни и рохкави почви с достатъчен капацитет за задържане на вода. В зависимост от сорта и от предназначението на картофите (за нишесте, трапезни и за семе) тази култура е много адаптивна.
Тъй като картофите се засаждат рано напролет, във възможно  най-суха почва, идеалното време за засаждане на картофите е между края на март и средата на април. Лехата трябва да е фино разрохкана и суха, до дълбочина 10 – 15 см. Идеалната гъстота на растенията при разстояние между редовете 75 см и 40 – 44 см разстояние между растенията е 30,000 – 33,000 растения/хектар.
Картофи related desktop image Картофи related tablet image Картофи related mobile image
Торенето с азот е от основно значение за добива и има най-голямо влияние върху качеството на картофите. Доброто подхранване с азот стимулира особено растежа на клубените. Първата доза азот трябва да се приложи преди оформяне на лехите, което позволява доброто й инкорпорирането в почвата. Картофите се нуждаят от азот много рано, за да формират листна маса. Около 90% от абсорбирания азот е необходим преди цъфтежа. Късното приложение на азот или твърде късната ефикасност бързо водят до намаляване на съдържанието на скорбяла. След азота, калият е хранителното вещество с най-голям ефект върху добива. Съдържанието на скорбяла в клубените  пряко се влияе калиевото торене. В допълнение на количеството хранителни вещества, формата на торовете също играе съществена роля. Картофите са растения, които са чувствителни на хлор. Хлорът възпрепятства преминаването на скорбялата от листата в клубените. Използването на хлор съдържащи калиеви торове през пролетта намалява съдържанието на скорбяла. Фосфорът е елемент от първостепенно значение за картофите, както за образуването на клубените, така и за вторичния им растеж. Като енергиен източник, фосфорът стимулира образуването на скорбяла и транспорта й в клубените. След цъфтежа картофите изискват значително количество магнезий. Листните торове (L.A.T SUPREMO) могат да компенсират недостига на магнезий като се прилагат заедно с продуктите за растителна защита.
Приети и изнесени количества от картофи

Елемент

Прием

(Единица/тон продукция)

Износ

(Единица/тон продукция)

Чувствителност към недостиг

N

4.4

2.8

много чувствителни

P2O5

1.1

0.9

много чувствителни

K2O

5.9

3.9

много чувствителни

MgO

0.5

0.3

много чувствителни

SO3

0.7

0.4

чувствителни

TE

До 500 грама/хектар (около 8 унции/акър) манган (Mn), при необходимост

В таблицата са показани приема и износа за получаване на 1 тон картофи за нишесте. За формиране на добив от 50 тона/хектар, картофите усвояват 220 кг N/хектар. Ако в почвата има запас на определено количество азот (например 50 кг N/хектар) и се добави азота от междинната бобова култура (например 30 кг N/хектар), все пак ще трябва да се внесат още 140 кг N/хектар под формата на тор. С прибирането на реколтата от полето ще бъдат изнесени 140 кг N/хектар.

Като всички клубенови култури, картофите реагират много добре на торене с фосфор и калий. По правило, основното торене се извършва преди засаждането на картофите. Внасянето на торове преди оформянето на лехите също спомага за хомогенното смесване с почвата и стимулира бързото абсорбиране през корените.


Параметри на добива на картофите за нишесте:

• Съдържание на скорбяла в картофите

• Добив т/ха

Първо приложение 

Първо приложение  image

Второ приложение

Второ приложение image

Първо приложение 

Основно торене преди засаждане Голяма част от торовете се прилагат преди засаждането на картофите. Най-добре е да се използват NPK тор, който осигурява цялото необходимо количество фосфор и калий и по-голяма част от азота (не използвайте K-форми, съдържащи хлорид). Азотът може да бъде амиден, под формата на урея, като достатъчно ще бъде внасянето на 100 – 120 кг/хектар азот.

Второ приложение

Картофите за нишесте се нуждаят от достатъчно подхранване с азот. Две до четири седмици след засаждането или до фаза 4 – 8 лист, картофите за нишесте се торят втори път с чист азот, тъй като нуждите им от азот за растеж на листата са значително по-големи в сравнение с тези на трапезните картофи. В зависимост от първото торене, при второто торене трябва да се внесат 50 – 70 кг N/хектар, под формата на бързодействащ азотен тор (амониев нитрат, NAC 27 N). Всяка късна ефективност на азота ще намали съдържанието на скорбяла.