• Структура на почвата
  crop soil texture
  средно тежки почви, без водозадържане
 • Минимална температура
  crop temperature icon
  Покълване от 8° C, оптимално 12° C и повече
 • pH
  Царевица за силаж crop pH value
  толерантна на леко кисели до леко алкални почви; оптимално pH: 7,0
 • Валежи
  Царевица за силаж crop rainfall value
  Мин. 300 л/м²
 • Яровизация
  Царевица за силаж crop vernalisation
  -
 • Гъстота на растенията
  crop density
  В зависимост от сорта 9 – 11 семена/м²
 • Дълбочина на засяване
  crop seeding depth
  3-6cm
Царевица за силаж

Силажната царевица предпочита богати на хранителни елементи почви с високо съдържание на органична материя. Тъй като при реколтиране се прибира цялото растение, е абсолютно необходимо изнесените хранителни вещества да бъдат възстановени. Подобно на царевицата за зърно силажната царевица се нуждае от добре аерирани почви и реагира чувствително на сбиване на почвата и на структурни промени в нея. Предимство за корена е засяването на междинна култура, тъй като царевицата се възползва разрохкващите й функции.


Царевицата е със сравнително ниски потребности от вода, по отношение на добива й, но като растение с C4-фиксация се нуждае от много топлина и хранителни вещества за постигане на високи добиви.За да се намери правилния сорт царевица за всяко място и за съответните условия на зреене, съществуват голям набор от сортове. Зрелостта на различните сортове се обозначава с така наречения индекс на ранозрелост и е в диапазона от около FAO 200 до над FAO 400.

Силажната царевица е подходяща за отглеждане също и в места с висока надморска височина, и следователно може да бъде отглеждана в почти всички земеделски райони. 

Важни факти
Обща информация
Обща информация
Необходимост от хранителни елементи
Необходимост от хранителни елементи
Торене
Торене

Елемент

Прием

(Единица/тон продукция)

Износ

(Единица/тон продукция)

Чувствителност към недостиг

TE

Cu (150 g/ha) in granitic soil and Mn (500 g/ha) in organic soil