• Структура на почвата
  crop soil texture
  песъчливи до тежки почви
 • Минимална температура
  crop temperature icon
  4°C
 • pH
  Тритикале crop pH value
  6.5 -7
 • Валежи
  Тритикале crop rainfall value
  > 300 л/м2
 • Яровизация
  Тритикале crop vernalisation
  0-3 °C, 49 - 50 дни
 • Гъстота на растенията
  crop density
  Ранна сеитба: 180-200 семена / м2
  Късна сеитба: 250-280 семена / м2
 • Дълбочина на засяване
  crop seeding depth
  2-4 см
Тритикале


Тритикалето е резултат от кръстоска между пшеница и ръж (Triticum x Secale). Идеята  е била да се съчетаят издръжливостта, непретенциозният характер и устойчивостта на ръжта към болести с потенциала за добив на пшеницата. Това е само частично успешно. На по-малко плодородни почви ръжта се развива добре благодарение на добре развитата си коренова система. Тритикалето е по-малко чувствително от пшеницата към киселинността на почвата и недостига на микроелементи. Пълният потенциал за добив изисква добро снабдяване с хранителни вещества и вода.

Тритикалето се отглежда главно на места, с неблагоприятен климат. Използва се основно за фураж, но също така се използва за храна на човека като се смесва с пшенично и ръжено брашно. Като алтернатива, тритикалето може да се използва изцяло като силажна култура за производство на биогаз.

Важни факти
 • Торене с NPK + S торове за оптимален старт на растежа през пролетта.
  • Нитратните торове са най-подходящи за ефективно торене.
  • Тритикалето е чувствително към мед, манган и цинк.
  • Изискванията към почвата са между тези на ръжта и пшеницата.
Обща информация
Обща информация
Необходимост от хранителни елементи
Необходимост от хранителни елементи
Торене
Торене
Тритикалето се засява между средата на септември и средата на октомври. Поради своята податливост към болести и фузариум, най-добре е да се сее след зелени култури. Тритикалето също често се засява след пшеница. За да се намали рискът от поява на фузариум по класа, трябва да се направи култивиране (за да се ускори разграждането на остатъците от културите).
Тритикале related desktop image Тритикале related tablet image Тритикале related mobile imageЕлемент

Прием

(Единица/тон продукция)

Износ

(Единица/тон продукция)

Чувствителност към недостиг

N

22

17

чувствителни

P₂O₅

11

8

чувствителни

K₂O

21

6

много чувствителни

MgO

4

2

чувствителни

SO₃

9

5

чувствителни

TE

В таблицата са показани приема и износа на хранителни вещества за получаване на 1 тон добив на зърно. За да се постигне добив от 7 тона, е необходим 154 кг азот. В зависимост от свойствата на почвата и предшестващите култури, 30 до 60 кг азот се осигуряват от почвата. От 95 до 125 кг азот трябва да бъде внесен с торенето.
Основното торене се прави на база на изнесените с прибирането на реколтата хранителни вещества. Тритикалето има средно изискване към мед, манган и цинк, което се осигурява или при първото торене, или чрез листно торене, комбинирано с първите мерки за растителна защита през пролетта.
Първо пролетно подхранване

Обикновено азотът, който остава в почвата (Nmin) е достатъчен през есента. Азотното торене се препоръчва само ако предходната култура е била много взискателна към азот и / или ако в полето остават големи количества остатъци от бедни на азот култури. Доза от 30 кг N / хa повишава разграждането на остатъците, като се избягва имобилизирането на азота. COMPLEX 15/15/15 + 8SO3 + Zn е подходящия за това тор.

Второ пролетно подхранване

Второто торене се прави при удължаване на стъблото, като се прилагат от 35 до 40% от общото изискване за N. Обикновено 60 кг N / хa е достатъчно за стабилизиране на броя на братята и образуването на зърно.

Трето пролетно подхранване

Дозата, приложена малко преди или при появата на флагов лист (20 до 25% от общата необходимост от N), се прилага само при големи очаквания за добив.

Първо пролетно подхранване

Първо пролетно подхранване image

Второ пролетно подхранване

Второ пролетно подхранване image

Трето пролетно подхранване

Трето пролетно подхранване image

Първо пролетно подхранване

Обикновено азотът, който остава в почвата (Nmin) е достатъчен през есента. Азотното торене се препоръчва само ако предходната култура е била много взискателна към азот и / или ако в полето остават големи количества остатъци от бедни на азот култури. Доза от 30 кг N / хa повишава разграждането на остатъците, като се избягва имобилизирането на азота. COMPLEX 15/15/15 + 8SO3 + Zn е подходящия за това тор.

Второ пролетно подхранване

Второто торене се прави при удължаване на стъблото, като се прилагат от 35 до 40% от общото изискване за N. Обикновено 60 кг N / хa е достатъчно за стабилизиране на броя на братята и образуването на зърно.

Трето пролетно подхранване

Дозата, приложена малко преди или при появата на флагов лист (20 до 25% от общата необходимост от N), се прилага само при големи очаквания за добив.