frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Молибден (Mo)
  4294.95
  Mo
 • Йонна форма
  Молибден (Mo) ionic formula image
 • анион/катион
  MoO42-
 • Молибден (Mo) influance image
  Листа
 • Молибден (Mo) origin image
  Източник: вулканичен
 • Молибден (Mo) mobility image
  15 мм около корена

Молибден

(Mo)

Поведението на молибдена е много различно от другите микроелементи по отношение на pH на почвата: той не е достъпен в кисела почва, но става силно разтворим и може да бъде мобилизиран в почви с основна реакция. Участващите количества са много ниски и се изискват прецизност и умереност при приложенията.
Mo
Растение
Растение
Почва
Почва
Култури
Култури
Произход
Произход
Ключови
Ключови
ЗНАЧЕНИЕ ЗА РАСТЕНИЕТО:
Молибденът участва предимно в ензимните механизми, свързани с асимилацията на азот (нитрогеназа и нитратна редуктаза).
МЕХАНИЗМИ НА АБСОРБЦИЯ:
Молибденът се абсорбира чрез почвения разтвор като анион.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СПЕЦИФИЧНОСТ:
Молибденът работи в доста добра синергия с фосфора. Сярата има окисляващ ефект в почвите, което влошава наличието на Mo.
За разлика от други микроелементи, молибденът не е достъпен в кисели почви. В тези случаи той е силно свързан към желязо. С увеличаване на стойността на pH, молибденът става мобилен и неговата достъпност за растенията се увеличава. Свежи органични вещества гарантират добро подхранване с Mo. Очевидно не такъв е случаят за торфа, който се развива при кисели условия. Графиката показва различните форми на Mo, свързани със стойността на pH в почвата. Очевидно е, че съдържанието на MoO42-, формата, която може да се асимилира от растения, се увеличава значително при по-висока стойност на pH.
ПОЧВЕН АНАЛИЗ
Молибден се екстрахира специфично с оксалат. Почвен анализ за Mo не е обичайна практика, но може да бъде извършен по заявка.

Чувствителност

Чувствителност :
 • nutrient very sensible icon

  Много

 • nutrient very fairly icon

  Средно

 • nutrient very moderately icon

  Умерено

Mo
Sugar Beet
Пшеница
Моркови
Люцерна
Пъпеш
Картофи
Соя
Tomatoes
Cauliflower
Спанак
Детелина
Letuce
Рапица
Броколи
Цитруси
Овес
Грах
Репички
Ряпа
Царевица
Ечемик
Ръж
Сорго
Ориз
Ябълки и круши
Лози
Аспержи
Праскови

Таблица за чувствителността & Симптоми

Симптомите на дефицит на Мо приличат на симптомите на дефицит на азот в бобовите растения. Тъй като Mo е необходими за активността на нитрогеназата и за фиксирането на N2, може да бъде наблюдаван дефицит на N. При семейство Кръстоцветни, върху листата се появяват междужилкови хлоротични петна, които имат сивкав цвят и са с мека консистенция. В повечето тежки случаи листата на растенията са напълно деформирани.

Излишък & Нужди

Излишък от молибден блокира медта и може да предизвика дефицити при зърнените култури и фуражните треви. Ацидофилни култури като каучук са чувствителни към излишък от молибден.

Съдържанието на почвата варира значително в зависимост от изходните скали, съдържанието на желязо и нивото на киселинност. По принцип, количеството на усвоимия Мо е по-високо в алкални почви, в почви, богати на органични вещества и в млади почви, получени от вулканични скали, докато почви, богати на желязо имат ниско съдържание на Мо. Торовете съдържат Mo като натриев или амониев молибдат.
СЪДЪРЖАНИЕ В ПОЧВАТА:
Тестовете за Mo в почвата не се извършват рутинно. Почва, бедна на Мо и богата на желязо, обаче, предизвиква дефицит за взискателните култури.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА:
Високото съдържание на органични вещества, при ниско рН, може да намали риска от дефицит. Редовното внасяне на органични вещества може да осигури разтворим Мо за културите. Обратно, внасянето на торф води до задържане на Мо върху хумусни киселини.
КЛИМАТ:
Високите температури над 25° C увеличават разтворимостта на Mo в почвата. От друга страна сухите условия водят до дефицит на Mo.
pH:
Това е най-важният фактор за абсорбцията на Mo от растенията. При висок pH Mo е силно мобилен.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ:
Фосфорът улеснява абсорбцията и транспортирането на молибден. Положително взаимодействие се открива, когато Мо бъде комбиниран с Р. Високите нива на желязо допринасят за ограничаване на способността за асимилиране на Мо. Излишък от мед, както и внасянето на Cu намалява абсорбцията на Мо; излишък от манган показва същия ефект.