frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Molibden (Mo)
  4294.95
  Mo
 • Postać jonowa
  Molibden (Mo) ionic formula image
 • Anion/Kation
  MoO42-
 • Molibden (Mo) influance image
  Liść
 • Molibden (Mo) origin image
  Pochodzenie: Wulkaniczne
 • Molibden (Mo) mobility image
  15 mm wokół korzenia

Molibden

(Mo)

Zachowanie molibdenu różni się całkowicie od innych pierwiastków śladowych w stosunku do pH gleby: nie jest on dostępny w glebach kwaśnych, ale staje się bardzo dobrze rozpuszczalny i może być aktywnie wykorzystywany w podstawowych glebach. Ilości, o których mowa, są bardzo małe, a przy stosowaniu wymagają precyzji oraz umiaru.
Mo
Roślina
Roślina
Gleba
Gleba
Uprawy
Uprawy
Pochodzenie
Pochodzenie
Kluczowe informacje
Kluczowe informacje
ZNACZENIE DLA ROŚLINY
Molibden bierze udział głównie w działaniu mechanizmów enzymatycznych związanych z asymilacją azotu (nitrogenaza i reduktaza azotanowa).
MECHANIZMY ABSORPCJI
Molibden jest wchłaniany przez roztwór glebowy jako anion.
INTERAKCJE, SPECYFICZNOŚĆ
Molibden działa całkiem dobrze w synergii z fosforem. Siarka ma w glebie działanie zakwaszające, co zmniejsza dostępność Mo.
W przeciwieństwie do innych pierwiastków śladowych, molibden jest niedostępny w kwaśnych glebach. Jest on wtedy silnie związany z żelazem. Wraz ze wzrostem wartości pH, molibden staje się ruchomy, a jego dostępność mocno wzrasta. Świeża materia organiczna zapewnia właściwe zaopatrzenie w Mo. Oczywiście nie dotyczy to torfu, który rozwija się w warunkach kwaśnych. Wykres pokazuje różne formy Mo, zależne od wartości pH w glebie. Najwyraźniej okazuje, że zawartość MoO 4 2-, przyswajalnej dla rośliny formy, silnie wzrasta wraz z wyższą wartością pH.
SOIL ANALYSIS
Molibden jest pobierany konkretnie wraz ze szczawianami. Analiza gleby dla Mo nie jest powszechnie stosowana, ale można ją wykonać na żądanie.

Tabela wrażliwości

Miernik wrażliwości:
 • nutrient very sensible icon

  Bardzo

 • nutrient very fairly icon

  Średnio

 • nutrient very moderately icon

  Umiarkowanie

Mo
Burak cukrowy
Marchew
Lucerna
Melon
Soja
Pomidory
Cauliflower
Szpinak
Koniczyna
Rzepak
Brokuł
Owoce cytrusowe
Owies
Groch
Rzodkiew
Rzepa
Jabłoń i grusza
Winorośl
Szparagi
Brzoskwinia

Tabela wrażliwości & objawy

Objawy niedoboru Mo są podobne  do niedoborów azotu u roślin strączkowych. Ze względu na to, że Mo jest konieczny do funkcjonowania nitrogenazy i wiązania N2, zauważalne mogą być niedobory M. U roślin krzyżowych, na liściach pojawiają się chlorotyczne, szare plamy o miękkiej konsystencji. W najcięższych przypadkach liście roślin są całkowicie zdeformowane.

Nadmiar & potrzeby

Nadmiar molibdenu blokuje miedź i może wywoływać niedobory u zbóż i traw pastewnych. Rośliny kwasolubne, takie jak kauczukowiec, są wrażliwe na wszelkie nadmiary molibdenu.

Zawartość gleby różni się znacznie w zależności od skał źródłowych, zawartości żelaza i poziomu kwasowości. Ogólnie rzecz biorąc, stężenie przyswajalnego Mo jest wyższe w glebach zasadowych, glebach bogatych w materię organiczną i młodych glebach powstałych ze skał wulkanicznych, natomiast gleby bogate w żelazo mają niską zawartość Mo. Nawozy zawierają Mo w postaci molibdenianu sodu lub amonu.
ZAWARTOŚĆ GLEBY
Analizy gleby na zawartość molibdenu nie są wykonywane rutynowo. Aczkolwiek, przy wymagających uprawach, gleby ubogie w Mo i bogate w żelazo cierpią na niedobory.
ZAWARTOŚĆ MATERII ORGANICZNEJ
Wysoka zawartość materii organicznej przy niskim pH może zmniejszyć ryzyko występowania niedoborów. Regularne dostarczanie materii organicznej może zapewnić uprawom dostępność rozpuszczalnego Mo. Natomiast dostarczanie torfu powoduje retencję Mo w kwasach humusowych.
KLIMAT
Wysoka temperatura powyżej 25° C zwiększa rozpuszczalność Mo w glebie. Z drugiej strony, suche warunki powodują niedobory Mo.
pH
Jest to najważniejszy czynnik odpowiedzialny za wchłanianie Mo przez rośliny. Przy wysokim pH Mo jest bardzo ruchliwe.
INTERAKCJA Z INNYMI PIERWIASTKAMI
Fosfor ułatwia wchłanianie i transport molibdenu. Taka pozytywna interakcja występuje, gdy Mo jest połączone z P. Wysoka zawartość żelaza przyczynia się do ograniczenia przyswajalności Mo. Nadmiar miedzi oraz dostarczanie Cu zmniejsza wchłanianie Mo; nadmiar manganu daje taki sam efekt.